43. Hutbe: İmam Ali’nin (a.s) Muaviye’den Biat Almak İçin Elçi Gönderdiğinde Yaptığı Konuşması

Hz. Ali (a.s) Cerir b. Abdullah-i Beceli’yi biat almak için Şam’a Muaviye’nin yanına gönderdi. Hz. Ali (a.s) Muaviye’nin biat etmeyece­ğini bildiği için bir yandan da ashabına Şam ordusuyla savaşa ha­zırlanmasını söyleyerek şöyle buyurdu:

“Cerir daha (Şam’da) onların yanındayken, benim sava­şa hazırlanmam, onların yüzüne kapıları kapatmak ve eğer irade etmişlerse (ki etmezler), Şam ehlini hayırdan (biat etmekten) vazgeçirtmek-yüz çevirtmek içindir. (Zira onla­rın biatinin de hayrı yoktur.) Üstelik ben Cerir için bir süre tayin etmişim ki o süreden sonra orada kalması ya (Muaviye’ye) aldandığı, ya da (bana) isyan ettiği içindir. Ben onlarla iyi geçinmek istiyorum, siz de iyi geçinin (Aynı zamanda) onlarla savaşa hazırlanmayı da kötü görmüyo­rum.

Şüphesiz ki ben bu işin burnunu ve gözünü vurdum (bu konuyu defalarca inceledim), içini dışını alt-üst ettim. Kendim için (Muaviye’yle) savaş veya Muhammed’in (s.a.a) getirdiklerini inkâr etmekten başka bir çare göre­medim. (Zira Kâfir ve münafıkların sapıklıklarına karşı lakayt olmak ve Allah ve Resulünün emrine itina göstermemek bir çeşit küfürdür.) Bu ümmetin başında bir vali (Osman) vardı ki bir takım şeyler çıkardı. Bu işiyle de halkın söz söylemesine sebep oldu. Sonunda da onun hakkında söyleyeceklerini söylediler, intikam aldılar ve de­ğiştirdiler.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*