52. Hutbe: İmam Ali’nin (a.s) İnsanları Ahrete Teşvik Eden Konuşması

Hz. Ali bu hutbesinde dünyanın vefasızlığını ve güvenilmezli­ğini beyan ederek insanları ahirete yönelmeye, Allah’ın azap, sevap ve nimetlerine teveccüh etmeye teşvik etmektedir.

“Bilin ki dünya yokluk ve fenaya yönelmiş, geçip git­mekte olduğunu ilan etmiştir. İyiliği değişmekte ve (ehlin­den) hızla yüz çevirmektedir. Dünya, sakinlerini fena ve yokluğa sürükler ve komşuları ölüme çeker, götürür. Tat­lıları acılara dönüştü, saf-berraklar bulanıklaştı. O halde bu dünyadan geriye; matara dibindeki birkaç damlacık veya ancak kabın içindeki küçük çakıl taşlarını ıslatacak ölçüde az birkaç yudum kalmıştır. Dolayısıyla susayan kimse o birkaç damlacığı içse de bu asla susuzluğunu gidermez.

Öyleyse ey Allah’ın kulları ehline zeval-yokluk takdir edilmiş bu yurttan göç etmeye hazırlanın. Arzularınız siz­lere galebe çalmasın. Yaşam süresi gözlerinize uzun gel­mesin.

Allah’a andolsun ki yavrusu ölmüş hüzünlü develer gibi de bağırsanız, güvercinler gibi de ötseniz, dünyayı terk e-den rahip gibi feryat da etseniz veya O’nun nezdinde yüce makamlara ermek için bir yakınlık dilemek veya ilahi kâtiplerin yazdığı ve elçilerin (meleklerin) kaydettiği günahla­rın bağışlanmasını istemek için Allah yolunda mal ve evlat­larınızdan da geçseniz (bu amelleriniz karşılığında ümit et­tiğiniz sevap) benim sizler için Allah’tan vereceğini ümit ettiğim sevap ve mükafattan çok daha az ve değersizdir. (Hakeza) sizin sürekli kurtuluşunuzu istediğiniz gü­nahlarınızın azap ve cezaları da benim sizler için korktu­ğum (günahlarınızın neticesi olan) azap ve cezadan çok daha az ve değersizdir. (Allah’ın sevap ve azabı sizin aklı­nızın derk ettiğinden çok daha büyük ve çetindir.)

Allah’a andolsun ki Allah’a şevkinizden veya Allah korkusundan kalbiniz erise, gözleriniz kan ağlasa ve dünya baki kaldığı müddetçe de bu durum/minval üzere yaşasa­nız, yine de bu amelleriniz ve çabalarınızın nihai derecesi bile Allah’ın sizlere ihsan ettiği nimetler ve sizi imana hi­dayete erdirmesiyle eşit sayılmaz, kıyaslanamaz.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*