55- Rahman Suresi

(Mekke’de inmiştir. Bazılarına göre sadece 29. ayeti Medine’de inmiştir. 78 ayettir.)

(Bu sure Yüce Allah’ın isim veya sıfatlarından olan “er-Rahmân” kelimesiyle başladığı için bu adı almıştır. İmam Musa Kâzım (a.s)’dan Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Her şeyin bir gelini vardır. Kur’an’ın gelini de Rahman Suresi’dir.” (bk. Cevamiu’l-Cami Tefsiri.) Bu sureyi okuma adabında, “Fe-bi-eyyi âlâi rebbikuma tukezziban”dan sonra “Lâ bi şey’in min âlâike rebbi ukezzib” (Rabbim! senin nimetlerinden hiçbirini yalanlamıyorum) demenin müstehap olduğu Resulullah (s.a.a)’den ve İmam Sadık (a.s)’dan nakledilmiştir ve böyle okumak için birçok mükâfat ve sevap nakledilmiştir. Bu mükâfatlar arasında, kişinin o gün eceli gelmiş olsa, şehit olarak ölmesi ve iki melek tarafından Allah’ın izni ile korunması da vardır.” (bk.Nuru’s-Sekaleyn Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-2. Rahman (olan Allah) Kur’an-ı öğretti.

3. İnsanı yarattı.

4. Ona açıklamayı öğretti.

5. Güneş ve Ay bir hesap üzeredirler.

6. Bitki ve ağaç secde ederler.

7. Göğü O yükseltti ve teraziyi koydu.

8. Terazide haddi aşmayın diye.

9. Tartmayı adaletle yapın ve teraziyi eksik tutmayın.

10. Yeri insanlar için yarattı.

11. Orada meyve ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12. Kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.

13. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

14. İnsanı, pişmiş çamura benzer kuru bir balçıktan yarattı.

15. Cini de dumansız ateşin alevinden yarattı.

16. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden han­­gisini yalan sayabilirsiniz?

17. O, iki doğunun Rabbi ve iki batının Rabbidir.

(bk. Açıklamalar Bölümü: 158)

18. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

19. İki denizi birbirine kavuşacak şekilde salıverdi.

20. Aralarında bir engel vardır sınırı aşmazlar (birbirine karışmazlar).

21. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

22. O ikisinden inci ve mercan çıkar.

23. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

24. Denizde akıp giden, dağlar gibi yapılmış gemiler de O’nundur.

25. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

26. Yeryüzünde bulunan herkes fanidir.

27. Yalnız Rabbinin yücelik ve ikram sahibi zatı baki kalır.

28. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

29. Göklerde ve yerde olan herkes O’ndan isterler. O her gün yeni bir iştedir.

“Peygamber (s.a.a)’den şöyle nakledilmiştir: “Günahı bağışlamak, sıkıntıyı gidermek ve bir topluluğu yükseltip diğerini alçaltmak Onun işindendir. (şanındandır)” (bk. Mecmau’l-Beyan Tefsiri.)

30. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

31. Ey insanlar ve cinler! Yakında kendimizi sizin hesabınıza ayıracağız.

32. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

33. Ey cin ve insan topluluğu! Eğer göklerin ve yerin bucaklarından sızıp geçmeye gücünüz yetiyorsa, sızıp geçin. Bir araç olmadan sızıp geçemezsiniz.

34. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

35. Üzerinize ateş kıvılcımları ve erimiş bakır gönderilir de birbirinize yardım edemezsiniz.

36. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

37. Gök yarılıp kırmızı sahtiyan gibi olunca;

38. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

39. İşte o gün hiçbir insana da, cine de günahı hakkında sorulmaz.

40. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

41. Suçular simalarından tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar.

42. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

43. İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.

44. Onlar cehennemle kaynar su arasında dolaşırlar.

45. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

46. Rabbinin makamından korkana iki cennet vardır.

(bk. Açıklamalar Bölümü: 159)

47. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

48. İki cennet de çok yapraklı ağaç dallarıyla doludur.

49. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

50. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.

51. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

52. İkisinde de her meyveden iki tür vardır.

53. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

54. Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirilecek meyveleri yakındır.

55. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

56. O cennetlerde nazik bakışlı, önceden ne bir insan, ne de bir cin dokunmuş olan eşler vardır.

57. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

58. Sanki onlar yakut ve mercandırlar.

59. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?

61. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

62. O ikisinden aşağıda iki cennet daha vardır.

63. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

64. Koyu yeşildirler.

65. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

66. İkisinde de sürekli fışkıran iki pınar vardır.

67. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

68. İkisinde de meyve, hurma ağacı ve nar vardır.

69. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

70. O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır.

71. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

72. Çadırlarda korunan huriler vardır.

73. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

74. Bunlardan önce onlara ne bir insan, ne de bir cin dokunmuştur.

75. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

76. Yeşil yastıklara ve nefis sergilere yaslanırlar.

77. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?

78. Yücelik ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

Meal:Murtaza Turabi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*