Alevi Kumeyl b. Ziyad

Kumeyl b. Ziyâd en-Nahaî, Hz. Resulullah’ın (s.a.a) zaman-ı saadetini idrâk eden, vefâtlarında sekiz yaşında olan, Emir-ül Mü’minin Ali’nin (a.s) ve İmâm Hasan’ın (a.s) özel ashâbından olan bir şahıstır. Emir-ül Mü’mi-nin’in (a.s) sır arkadaşı kabul edilmiştir. Yemenli’dir. Müzhac boyunun Naha’ kabilesindendir. Fazilet, ilim, irfân, ibâdet, istikâmet, şecaat, tedbir, hikmet, zühd ve takvada zamanının en büyüklerinden sayılmıştır. Kumeyl, Hit adlı sınır şehirlerinden birinde valiliğe atanmış ve vâliliği bo-yunca bir çok fedâkarlıklar göstermiştir. Sıffin ve Neh-revan’da Hz. Ali’nin (a.s) yanında savaşmıştır.

Hazreti Emir’in (a.s) şehadetinden sonra da yıllarca mücadele etmiş ve Aşurâ sabahı zindandan çıkmıştır. Haccac b. Yusuf’un valiliği sırasında da Kufe’de saklanmıştı, fakat Haccâc, Kumeyl’in yakınlarına verilen parayı kesince onların zarar görmemesi için gidip Haccâc’a teslim olmuş, “Zaten benim ömrüm tükendi sayılır, Emir-ül Mü’minin Ali (a.s) bana senin elinle öldürüleceğimi çok önceden haber verdi” demişti. Haccâc da sen Osman’ın kâtillerindensin, deyip Kumeyl’in başını kestirerek şehid ettirmişti: Kabr-i mübarekleri Kufe mescidi civarındadır.

Bu ihlaslı ve liyakatli zât, Hazreti Emir’in (a.s) inayet ve lütfuna mazhar olmuştu. İmâm Ali (a.s) onu özel talim ve irşadına tabi tutardı. Başkalarına açmadığı bir çok sırrını ona açmıştır. Kumeyl Duâsı diye meşhur olan değerli ve yüce manalı duayı da işte bu değerli sahabisine öğretmiştir.*


*– Sefinet-ül Bihar, c.2, s.49-97 ve 602-603;Tenkih, c.2, ikinci bölüm, s.42; Şerhi Ber Duay-ı Kumeyl, s.7-8; Nehc-ül Belaga, s.415, Abdülbaki Gölpınarlı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*