Allah’ı Tanımanın Çocuklar Üzerindeki Bazı Etkileri

Bir önceki yazımızda Allah’ı tanıyan çocuklar yetiştirmenin gerekliliği hususunda bazı genel bilgiler verdik. Bu yazımızda da Allah’ı tanımanın çocuklar üzerinde ne gibi olumlu etki ve tesirler bıraktığını inceleyeceğiz. Bu etki ve tesirleri şu şekilde sıralayabiliriz;

1- Çocuğun Allah’a Olan İlgisinin Artması

Hiç şüphesiz bir varlığı tanımak ve ondaki güzellikleri ve ulvi değerleri keşfetmek insanın o varlığa sevgi beslemesine ve ondaki değerlere içten saygı duymasına neden olur. Allah’ı doğru bir şekilde tanımamız da onu sevmemize ve sevdikleri şeylere aşk beslememize neden olur. Bu Allah’ı tanımanın en temel neticesidir. Çocuk Allah’ı, O’nun sonsuz sevgisini, şefkatini, nimetlerini, gücünü, yapabileceklerini ve kendisine olan ilgi ve alakasını, onu kollayıp gözetmesini ve daha birçok güzel vasıflarını kendi dünyası ve çapı oranında anladığında kalbinde Allah’a karşı bir sevgi esintisi hissetmeye başlar ve onunla hiçbir yaş, zaman, mekân ve kısıtlamayı beraberinde getirmeyen dostluğa dayalı bir bağ kurma çabasına girer.

Allah’ı doğru bir şekilde tanımak çocuğun gönlüne tarif edilemez bir parıltı bahşederek onun nurunun şemsiyesi altına alır. Bu ilk ilgi ve alaka çocuğun inançsal temellerini oluşturur ve onun geleceğinde kendini gösterir. Bilim adamlarının bu konudaki bulguları gösteriyor ki dini eğitim yaratıcıya olan aşkı geliştirmeyi hedeflerinin başında bulundurmalıdır. Çünkü Allah’a iman ve aşkla dolu olan gönle dayalı dini eğitim çocuk için anlam kazanır ve derinlik ve kapsamlılık arz eder.

Çocuğu Allah’a doğru çeken güç ona olan aşktan başka bir şey olamaz. Konunun daha iyi anlaşılması için aşağıdaki örneği verebiliriz:

 Yaşlı bir adam üç çocuğunun düşünce ufuklarını sınamak amacıyla her birinden uygun bir yöntemle evdeki ambarı doldurmalarını ister. Kazanacak kişi ambarı en kısa sürede en uygun yöntemle ve en ucuz yolla dolduracak kişidir. İlk çocuk ambarı kum ve çakıllarla doldurur ve ambarda hiç boş yer bırakmaz. Öyle ki ışık giren küçük pencereleri bile kapatır. İkinci gün çocuklardan bir diğeri kısa bir sürede ambarı samanla doldurmayı başarır. Sıra üçüncü çocuğa gelir. Kısa süreliğine ambarın içine girip çıkan çocuk işim bitti der. Herkes şaşkınlıkla ambarın içine girerler ancak ambar bomboştur. Sadece bir mum orada yanmaktadır. Yaşlı adam oğlundan olayın esprisini anlatmasını istediğinde çocuk ben bir mum yaktım ve onun ışığıyla ambarın her yerini doldurdum. Şu anda ambarım bütün her yeri mumun nuruyla dolmuş durumda der.”

Çocuğun can ve ruhunu Allah’a iman nuruyla doldurmak onu her zaman Allah’la olmaya hazırlar ve onun yaşantısında inkâr edilemez bir rol üstlenir.

2- Çocuğun Allah’ın Emirlerine Uymaya Yönelik İlgisinin Artması

Allah’a olan ilgi ve alaka onu doğru bir şekilde tanımanın neticesinde doğar. Bu ilgi ve alaka Allah’ın bütün istek ve emirlerine ilginin başlangıcıdır. Çocuklarımız Allah’ı tanıdıktan ve onun yaptığı bütün işlerin bilgelik ve hikmet üzerine olduğunu gördüğü ve onun herkesten daha çok bize sevgi ve şefkat beslediğini kavradığı zaman, Allah’ın din ve dini emirler adı altında sunduğu hayat programının da insanın dünyevi ve uhrevi mutluluğunu sağlayacak en iyi ve en fazla sevilmesi gereken kılavuz olduğunu kabul eder.

Çocukluk çağında yapılan ön hazırlık dini emirleri yerine getirme hususunda büyüdüğü zaman çocuk için zor ve ağır gelmeyeceği gibi uzun yıllar Allah’ın sevgi ve muhabbetini kalpte taşıyarak ona daha fazla yakınlaşma fırsatına dönüşecek ve gerçek lika ve buluşmanın resmi olarak gerçekleşmesini iple çekecektir.

  Buna dayanarak okul öncesi dini eğitim çocuğun ilgisini dini konulara çekmekle kısıtlanmıştır. Şu anlamda ki; Çocuk aile ortamında düzenli bir şekilde ebeveynlerin dini yaşantısını görüyor, gördükleriyle kaynaşıyor ve bu ilk kaynaşma sonraki aşamalarda çocuğun dini emirleri yerine getirmesi hususunda onu alıştırıyor. Çocuğun ilk dini ve ilahi eğitiminin temel taşları bu yıllarda oturuyor.

3- Çocukta Diğer Dini Değerlerin Oluşması İçin Ortam Hazırlar

Allah’ı ve onun bütün yarattıklarına karşı kuşatıcılığı ve şefkatini doğru bir şekilde tanıma çocuk için hayatı daha anlamlı ve tatlı kılar, iyi olmak ve iyi kalmak düşüncesinin kıvılcımlarını onda meydana getirir. Bütün iyilik ve güzelliklerin ilahını tanıyan çocuk onunla dostluğunu pekiştirmek amacıyla gerekli uyumluluğu oluşturmaya ve sevdiği varlık gibi güzel ve iyi olmaya çalışır.

Eğer anne-babalar çocukta yaratılışında var olan Allah’ı tanıma içgüdüsünü canlı tutarlar ise onun akabinde bütün manevi değerler ve ahlaki erdemlerde canlı kalacaktır. Yaptığımız bütün davranışları gören bir yaratıcının varlığına canı gönülden inanmak, çocuğu günahlar ve yanlış davranışlar karşısında korur ve bu bağın ve inancın güçlülüğü oranınca da çocuk kötülükler karşında güvende olur. Böylesi bir tanıma ve marifet çocukta diğer dini aşamaların ön hazırlığıdır. Her ne kadar doğru ve bilgiye dayalı olursa çocuğun dini geleceğine o derece etki eder.

4- Çocukta Allah’a Karşı Sorumluluk Hissini Geliştirir

Allah’ı tanımanın çocuklar üzerindeki bir diğer etkisi de çocukta Allah’a karşı sorumluluk hissini geliştirmektir. Allah’ı tanıyan çocuk kendisini yaptığı davranışların sorumlusu olarak görmekte ve Allah’ın sevgi ve rızasını daha fazla kazanmak amacıyla davranışlarını düzeltme yolunda çaba göstermektedir. Bütün konuları bilen ve gören Allah’ı tanımak böyle bir çocuğu diğer çocuklara oranla daha fazla kötü davranışlardan alı koyar, güzel ve olumlu davranışları yapma yönünde daha fazla çaba ve gelişme göstermesine neden olur.

    Çocukta oluşan sorumluluk duygusu onun geleceğinde karşılaştığı toplumsal ve ferdi sorunlar karşısında daha az zarar görmesine neden olur ve onu olumsuz ortam değişikleri karşısında korur. Bundan dolayı eğitmenin çocukluk döneminde Allah’a karşı sorumluluk hissi ve vazife bilincini çocukta oluşturmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Eğitmen sade bir dil ve basit örneklerle Allah’ın onun yaptığı bütün davranışları gördüğünü anlatmalı ve bütün iyi ve kötü davranışlarından haberi olduğunu ve hiçbir şeyin Allah’a gizli kalmadığını çocuğa kabullendirmelidir.

5- Çocuğun İmanın Artmasını Beraberinde Getirir

İman, Allah’a karşı olan bilgi oranınca gelişir. Çocuğun imanı da Allah’a karşı bilgisi arttıkça gelişme kaydeder. Ebeveynler çocuğa Allah’ı tanıtma yönünde Kuran okumak, doğadan örnekler vermek, sanatı kullanmak, ibadet ve yalnız kalındığında Allah’la olan bağın verdiği lezzeti tattırmak gibi yolları uyguladıklarında böylesi bir durum çocuğun manevi ortamları tecrübe etmesine neden olur, zaman geçtikçe de imana ve dini bilgileri öğrenmeye yönelik istek ve arzusunu artırır.

6- Çocuğun Ruh Sağlığının Düzene Girmesini Sağlar

Çocuğun Allah’ı ve onun kişiye özel vasıflarını tanıması kendisini yalnız ve kendi haline bırakılmış hissinden kurtarır ve sürekli olarak kendisinin üstünde ona yardım eli uzatacak bir gücün varlığını benliğinin derinliklerinde hisseder. Böylesi bir durum çocuğun yaşantısında ve ona bağlı konularda daha güçlü olmasını sağlar. Böyle çocuklar zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaştıkları zaman diğer çocuklardan daha güçlü olurlar ve sorunları lehe çevirmesini bilirler. Allah’ı tanıyan bir çocuk hiçbir zaman hayatı boş ve anlamsız görmez. Aynı şekilde yaşantısının her alanında bir dayanağı vardır ve bu dayanaktan yararlanarak sorunlar karşısında direniş gösterir. İşte bu nedenle deniyor ki Hz. Yusuf’u kardeşleri kuyuya attıklarında dokuz yaşındaydı. Kuyunun başına gelen kervandan birisi elindeki kovayı kuyuya salıp Yusuf’u karşısında gördüğünde haykırarak Kervanda bulunanlara gelin gelin burada garip ve yalnız bir çocuk var dediğinde Hz. Yusuf’un cevabı “Allah’la olan kişi hiçbir zaman garip ve yalnız değildir,” olmuştur.

Daha fazla huzurlu olmak, sıkıntılardan uzaklaşmak, hayatın her aşamasında bir dayanağa sahip olmak, kendinden yüksek ve yüce bir güçle bağ kurmak, bütün güzelliklere sahip Allah ile dost olmak,  yaşantıda programlı olmak, hedefli olmak ve diğer birçok konular Allah’ı tanıyan çocuğun gerekli ruh sağlığına sahip olmasına neden olur.

Neticede hayatın başından itibaren çocuklarına Allah’ı tanıtan anne-babalar bir taraftan çocuğun mutluluk temellerini atarken, diğer taraftan da çocuk eğitimi hususundaki ilk dini vazifelerini yerine getirmiş olurlar.  

  ————————————————————————————————————————————————————————

 Kaynaklar:

1- İbrahim Emini, Çocuk Terbiyesi.

2- İsmail Biyabangerd, Ebeveynlerin ve Öğretmelerin Çocuk Eğitim Öğretim Kılavuzu.

3- Perirokh Dadsıtan, Pisikolojide 18 makale.

4- Muhammed Ali Sadat, Anne-Babaların Çocuklara Karşı Tutumları

5- Muhammed Taki Felsefi, Genetik ve Eğitim Açısından Çocuk.

6- Muhammed Muhammedi Rey Şehri, Hikmetnamei Cevan.

Not: Elinizdeki bu yazı El-Mustafa Üniversitesi “Danışmanlık Merkezince” hazırlanan “Eğitim Broşürlerinden” derlenmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*