Allah’ı Tanıyan Çocuklar Yetiştirelim

Anne-babanın çocukların dini eğitimi hususundaki en önemli görevlerinden bir tanesi Allah inancını çocuklara doğru bir şekil ve yolla vermektir.

Bu konu her ne kadar basit ve doğal bir olay gibi gözükse de birçok karmaşık yönü de var ki anne-babaların Allah’ı çocuklarına tanıtma hususunda uygun yöntem ve ince ayrıntılara riayet edebilmeleri için daha fazla bilgiye ihtiyaçları vardır. 

Elbette bazen konuyla ilgili olarak ailelerin itirazları da bulunmaktadır. Örneğin: Bir çocuğun inanan bir ailede dünyaya gelmesi ve inançlı bir toplumda yaşaması onun doğal olarak Allah’ı tanımasını beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı bu konu üzerinde fazla durmanın bir anlamı yoktur, denilebiliyor.

Yada bazen de ebeveynlerin, içinde bulundukları şartlar nedeniyle çalışmak zorunda olduklarından ve maddi konuları birinci öncelik görmelerinden dolayı yada zaman bulamama gibi bahaneleri nedeniyle çocuklarının dini eğitimi ve Allah inancını doğru bir şekilde onlara vermenin önü alınmaktadır.

  Bazı anne-babalarda çocukların soruları karşısında yada Allah inancını çocuklara öğretme hususunda kendilerini yetersiz gördüklerinden dolayı bu konuya göz yumuyorlar. Tabi bazı ailelerde çocuklara evde dini eğitim vermeye karşı çıkmaktadırlar.

Bu esnada önemli olan çocuklar gerek dindar ve gerekse dindar olmayan ailelerde Allah’ı tanıma konularıyla karşı karşıya geliyor olmalarıdır. Etraflarındaki nesneleri ve aralarındaki bağları öğrendikçe ve nedenselliğe vardıkça en fazla sordukları soru Allah’ın varlığı, nerede ve nasıl olduğuna ilişkin sorular oluyor.

Bundan dolayı ailelerin çocuklara gösterdikleri şefkat ve eğitimlerinin yanında kendilerini bilgi ve beceriyle donatarak çocukların manevi konulardaki sorularına en güzel şekilde cevap vermeye hazırlıklı olmalıdırlar.

Burada cevap bulması gereken en ilk soru şu ki; Acaba küçük yaşta çocuklarımıza Allah’ı tanımayı öğretme zorunluluğu var mıdır? Başka bir ifadeyle çocukların kapasiteleri oranınca Allah’ı tanımalarının onların şimdiki ve gelecekteki hayatlarına nasıl bir etkisi olacaktır.

Dini eğitim açısından çocuğu dini konularla tanıştırmak, çocukları Allah’a yönlendirmek ve davranış boyutunda onlara dini öğretmek anne-babanın görevlerinden biridir.  

Yüce Peygamberimizden nakledilen bir anı şöyle gelişmiştir: Peygamber s.a.a bazı çocuklara bakarak şöyle buyurdu: “Babalarının uygunsuz yöntemlerinden dolayı ahir zaman çocuklarına yazıklar olsun.” Ey Allah’ın elçisi babaları müşrik olduklarından dolayı mı (bu çocuklara böyle söylediniz deyince) buyurdu: “Hayır, Müslüman olan ancak çocuklarına hiçbir dini farizayı öğretmeyen ve maddi konularda onlar için en azla yetinen babalar. Ben onlardan uzağım ve onlar da benden uzak olsunlar.”

Hz. Ali a.s de çocuklarının eğitimine son derece önem veriyordu bundan dolayı herkesin örnek alabileceği bir çocuk eğitimi yöntemi o hazretin hayatından bizlere miras kalmıştır. Herkese yönelik tavsiyelerinin birinde şöyle buyurmuştur: “Çocuklarınıza öyle şeyler öğretin ki Allah bu sayede onlara mükâfat versin…”

Kapasitelerine uygun olarak çocuklara verilen Allah’ı tanıma bilgisi en faydalı şeylerdendir ki ebeveynler bunu öğretmekle çocuklarını Allah ve emirleriyle doğru bağ kurmaya yönlendiriyorlar. Bu yolla da şimdiki ve gelecekteki yaşantılarına yönelik sayısız manevi nasipleri hazırlıyorlar. İmam Zeynel Abidin a.s bir rivayette şöyle buyurmuştur: “Baba bilmelidir ki velisi olduğu konularda çocuktan sorumludur. Ona doğru ahlakı öğretmeli ve onu Allah’ı doğru tanımaya yönlendirmelidir.”

Çocuklarımız Allah’ı tanıma ve onu bulma doğası ve yaratılışıyla dünyaya geliyorlar. Ancak değişim ve gelişim sürecinde öğrendikleri yanlış bilgi yada ailede bulunan uygunsuz ortam düşünsel sapmalara neden oluyor ve Allah’ı doğru bir şekilde tanıyamıyorlar. Bu düşünsel ve inançsal değişim Peygamberimizin meşhur bir rivayette yaptığı uyarının ta kendisidir ki şöyle buyurmuştur: “Her çocuk Allah’ı tanıma doğasıyla dünyaya gelir. Ancak anne-babası (verdikleri yanlış eğitim yada eğitimlerine karşı duyarsızlıklarından dolayı) onu Yahudi ve Hıristiyan (ve dinsiz) yaparlar.” Bu kısa ancak nitelendirilemeyecek kadar güzel ve anlamlı cümlede yakarıda yönelttiğimiz bütün soruların cevabı bulunmaktadır.

Önemsemezlik yüzünden çocuklarının Allah’a ve O’na inanmanın hayattaki önemi ve O’na inanmanın çocuğun hayatındaki yeri hakkındaki şeffaf ve sorgucu zihinlerini gerekli şekilde donatmayan anne-babalar ilerleyen zamanlarda Allah’ı yanlış algılamalarla tanımış, dini zor ve anlaşılmaz bulduklarından dolayı kenara bırakan çocuklarla karşı karşıya kalacaklardır ki yavruları dinsiz düşünce ve yanlış inancı savunan düşünce ve ekollerin tuzağına düşme yolunda hızla ilerliyor olacaklar.  

Bu değindiğimiz sorun toplumumuzda çok net bir şekilde baş göstermiştir ki anne-babaların kafesten uçan kuşlarını yeniden yuvaya döndürme ve onlara doğru bir eğitim sunma yönündeki çaba ve davranışları bunun en bariz örneklerindendir. Elbette bu sorun ferdi ve toplumsal birçok zararları insan hayatına yüklemektedir.

Bundan dolayı çocukların ev ortamında ve hayatlarının baharında ebeveynlerin uygun bir yöntem ve kapasiteleri oranınca Allah’ı tanıma ve temel bilgileri onlara vermeleri evi çocukların ilk eğitim merkezi haline getirebilir. Ev çocukların manevi gelişim süreçlerinde en etkili rol oynayan bir ilköğretim merkezi ve anne-babalar da bu mektebin eğitmenleridirler. Ev ortamında verilen eğitim genelde çocuğun ruhunda ve iç dünyasında diğer yerlerde verilen eğitimden daha etkili ve daha derin izler bırakmaktadır.

Not:

1- Okumuş olduğunuz bu yazı El-Mustafa Üniversitesi Danışmanlık Merkezince hazırlanan “Eğitim Broşürlerinden” derlenmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*