Cennet Ve Cehennemin Kapılarında Yazılı Olanlar

Peygamberimiz ’den s.a.a şöyle nakledilmiştir: Ben miraçta göğe çıkarıldığımda Cebrail şöyle dedi: Cennet ve cehenneme sana kendilerini sunmalarını emrettim.” 

Ben cenneti ve içindeki nimetleri, cehennemi ve içindeki azapları gördüm. Cennetin sekiz kapısı vardı. Her kapının üzerinde dört söz yazılıydı ki her biri öğrenen ve uygulayan kişi için dünya ve içindekilerden daha hayırlıydı. Cehenneminde yedi kapısı vardı. Her kapının üzerinde üç söz yazılıydı ki öğrenen ve uygulayan kimse için dünya ve içindekilerinden daha hayırlıydı. Cebrail bana ey Muhammed kapıların üzerinde yazılanları oku dedi, ben de okumaya başladım:

 Cennetin kapılarına gelince;

Birinci kapının üzerinde şöyle yazıyordu: “La ilahe illallah, Muhammed’un resulullah, Ali’yyun veliyyullah. Her şeyin bir tedbiri vardır. Yaşamın tedbiri de dört özelliktir: 

1-     Kanaat,

2-     Hakkı yaymak,

3-     Kinden uzak durmak

4-     Hayır ve iyilik ehli olan kişilerle oturup kalkmak.

İkinci kapının üzerinde şöyle yazıyordu: “La ilahe illallah, Muhammed’un resulullah, Ali’yyun veliyyullah. Her şeyin bir tedbiri vardır. Ahrette mutlu olmanın tedbiri de dört özelliktir:

1-     Yetimlerin başını okşamak,

2-     Dul kadınlara şefkat göstermek,

3-     Müminlerin ihtiyaçlarını gidermek için çabalamak

4-     Fakir ve miskin kişileri denetlemek (onlara yardım etmek).

Üçüncü kapının üzerinde şöyle yazıyordu: “La ilahe illallah, Muhammed’un resulullah, Ali’yyun veliyyullah. Her şeyin bir tedbiri vardır. Dünyada sağlıklı ve sıhhatli yaşamanın tedbiri de dört özelliktir:

1-     Az konuşmak

2-     Az uyumak

3-     Az yürümek

4-     Az yemek

Dördüncü kapının üzerinde şöyle yazıyordu: “La ilahe illallah, Muhammed’un resulullah, Ali’yyun veliyyullah.

1-      Allah’a ve ahret gününe inanan misafirini iyi ağırlasın.

2-     Allah’a ve ahret gününe inanan komşusuna iyi davransın.

3-     Allah’a ve ahret gününe inanan anne-babasına saygıda kusur etmesin.

4-     Allah’a ve ahret gününe inanan ya hayır söz söylesin veya sussun.

Beşinci kapının üzerinde şöyle yazıyordu: “La ilahe illallah, Muhammed’un resulullah, Ali’yyun veliyyullah.

1-      Zulme uğramak istemeyen kimseye zulüm etmesin.

2-     Yerilmek istemeyen kimseyi yermesin.

3-     Horlanmak istemeyen kimseyi horlamasın

4-     Her kim dünya ve ahrette sağlam bir kulpa tutunmak istiyorsa (her zaman) “La ilahe illallah, Muhammed’un resulullah, Ali’yyun veliyyullah desin.

Altıncı kapının üzerinde şöyle yazıyordu: “La ilahe illallah, Muhammed’un resulullah, Ali’yyun veliyyullah.

1-     Her kim mezarının geniş ve rahat olmasını istiyorsa mescit yapsın.

2-     Her kim toprağın altında böcekler tarafından yenmek istemiyorsa mescidi mesken tutsun (sürekli gidip gelsin).

3-     Her kim bedeninin öldükten sonra taptaze ve canlı kalmasını istiyorsa mescidi temizlesin.

4-     Her kim (ölmeden önce) cennetteki yerini görmek istiyorsa mescidi onarsın-donatsın ve giydirsin.

Yedinci kapının üzerinde şöyle yazıyordu: “La ilahe illallah, Muhammed’un resulullah, Ali’yyun veliyyullah. Kalbin beyazlığı ve temizliği dört özelliktedir:

1-      Hasta ziyaretinde bulunmak

2-     Cenazelere katılmak

3-     Kefen almak

4-     Borcu ödemek

Sekizinci kapının üzerinde şöyle yazıyordu: “La ilahe illallah, Muhammed’un resulullah, Ali’yyun veliyyullah. Her kim cennetin bu kapılarından girmek istiyorsa şu dört özelliğe sarılsın:

1-     Cömertlik

2-     Güzel ahlak

3-     Sadaka

4-     Allah Teâla’nın kullarına eziyet etmemek

Cehennem kapılarına gelince;

Birinci kapının üzerinde şu üç söz yazılıydı:

1-      Her kim Allah’a ümit beslerse mutlu olur.

2-     Her kim Allah’tan korkarsa güvende olur.

3-     Helak olan kimse ise Allah’tan başkasına ümit besleyip, ondan başkasından korkarak kendi aldatan kişidir.

İkinci kapının üzerinde (şu üç söz)  yazılıydı:

1-     Her kim kıyamette çıplak kalmak istemiyorsa bu dünyada çıplak bedenleri giydirsin.

2-     Her kim kıyamette susuz kalmak istemiyorsa bu dünyada susuzlara su versin.

3-     Her kim kıyamette aç kalmak istemiyorsa bu dünyada aç karınları doyursun.”

 Üçüncü kapının üzerinde (şu üç söz) yazılıydı:

1-     Yalancılara Allah lanet etsin.

2-     Cimrilere Allah lanet etsin.

3-     Zalimlere Allah lanet etsin.

Dördüncü kapının üzerinde şu üç söz yazılıydı:

1-     İslam’ı alaya alanı Allah zelil etsin

2-     Ehl-i Beyt’i aşağılayanı Allah zelil etsin

3-     Yaratılanlara zulmetmesi için zalimlere yardım edeni Allah zelil etsin

Beşinci kapının üzerinde şu üç söz yazılıydı:

1-     Heva-heveslerinin peşinden gitme. Çünkü nefsani istekler imana zıttır.

2-     Sana faydası olmayan şeylerin üzerinde fazla düşünme Allah’ın rahmetinden düşersin.

3-     Zalimlerin yardımcısı olma.

 Altıncı kapının üzerinde şöyle yazılıydı:

1-     Ben (dinini öğrenmek için) çaba harcayanlara haramım.

2-     Ben (bol bol) sadaka verenlere haramım.

3-     Ben oruç tutanlara haramım.

Yedinci kapının üzerinde şu üç söz yazılıydı:

1-     Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin.

2-     Azarlanmadan önce nefsinizi azarlayın.

3-     Huzuruna varınca çaresiz kalmadan önce Allah Azze ve Celle’ye dua edin. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*