Kur’an’ın Huzurunda Birkaç Dakika (2)

Konu: Kur’an Okuma Adabı

Kur’an Allah tarafından indirilmiş son ilahi kitaptır. Hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. Bozulma ve tahrif olması söz konusu değildir. Çünkü onu korumayı bizzat Allah üstlenmiştir.

“Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” Hicr:9

Kur’an tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır. Ama onun hidayetinden sadece takvalı olanlar yararlanır.

“Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar (takvalılar) için yol göstericidir.” Bakara:2

Kur’an’ı hem okurken hem de dinlerken bazı edep kurallarına riayet etmek gerekir. Onun saygınlığı ve hürmetini korumak Allah’a inanan herkesin vazifesidir.

“Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” A’raf: 204

“Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkâr edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.” Bakara:121

İmam Cafer Sadık (a.s) Kur’an okuma adabı hususunda sekiz önemli noktaya değinmiştir:

 • Ayetleri tertil olarak (anlaşılır ve akıcı) okumak.
 • Okunan ayetler üzerinde düşünmek.
 • Ayetlerin içeriğine amel etmek.
 • Ayetlerde vadedilen şeylere ümit beslemek.
 • Ayetlerde yapılan uyarılardan korkmak ve çekinmek.
 • Ayetlerde geçen kıssalardan ibret almak.
 • Ayetlerde gelen Allah’ın emirlerine uymak.
 • Ayetlerde gelen yasaklardan uzak durmak.

Kur’an okumanın zahiri adabının yanında bazı batini adabı da vardır. Bu sayede onun hidayetinden inanan kimseler daha fazla yararlanırlar.

 • Bedenin tamamının pak olması. Bunun için insan gusül ve abdest gerektiren şeylerden temiz olmalıdır.
 • Ağzın temiz olması. Hadislerde ağız “Kur’an’ın Yolu” olarak gelmiştir. İmam Cafer Sadık (a.s) Peygamberin (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kur’an’ın yolunu temizleyin.” Nasıl temizlememiz gerekiyor diye sorulduğunda da “dişlerinizi fırçalayarak” diye buyurmuştur. Tabi bunun dışında inanan kimsenin ağzında uygunsuz sözler, gıybet, töhmet, iftira vs. de çıkmamalıdır.
 • Gözün temiz olması. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Gözün hakkını verin” Ey Allah’ın elçisi! Gözün hakkı nedir, diye sorulduğunda da “Mushafa (Kur’an’a bakmaktır” diye buyurmuştur. Bundan dolayı Kur’an nuruyla nurlanan gözler günah zulmeti ve karanlığından uzak durmalıdır.
 • Bedenin diğer uzuvlarının da günah vs. den temiz olması gerekir. Kulak haram dinlememeli, el harama uzanmamalı, ayak haram için adım atmamalı, mideye haram lokma girmemeli……

İmam Cafer Sadık (a.s) insanların Kur’an okumadaki amaçlarının üç türlü olduğunu belirtmiştir:

 • Bazıları Kur’an’ı yöneticilere yakınlaşmak, makam sahiplerinin gözüne girmek ve insanları etkilemek amacıyla okurlar ki bunların yeri ateştir. (Okudukları Kur’an’ın onlara bir faydası olmaz.)
 • Bazıları Kur’an’ı ezberler ve zahirini okurlar ama Kur’an’ın hükümlerini ve hudutlarını zayi ederler. Bunlar da ateş ehlidirler.  (Kur’an’ a amel etmediklerinden dolayı okuma e ezberleri onlara bir fayda sağlamaz.)
 • Bazıları Kur’an’ın onun hidayet şemsiyesi altına girmek için okurlar. Muhkem ve müteşabih ayetlerine imanları vardır, onun farzlarını yerine getirirler, helalini helal haramını da haram bilirler ve amel boyutunda Kur’a teslimdirler. İşte Allah’ın rahmet elinin kuşattığı kimseler bunlardır ki haktan sapmazlar ve bunlar cennet ehlidirler ve kimin için isterlerse onlara şefaat hakkı verilir.”

Çorum Ehlibeyt Vakfı Araştırma ve Toplumu Aydınlatma Çalışma Grubu

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*