ON DÖRT MASUMUN (Hz. Muhammed, Hz. Fatıma ve 12 İmam) YAŞANTISINDA NAMAZIN YERİ

Namaz kulluğun en önemli göstergesi, insani değerlerin yaşatılma vesilesi, insanın imanını sürekli canlı tutan ibadet, günahın önündeki en büyük engel, ruh ve beden sağlığının aracı, ruhun miracı, insanların samimiyetini ölçme vesilesi, dinin direği, cennetin anahtarı ve iç huzuru bulma yoludur. Bundan dolayı din önderlerimizin yaşantısında namazın yeri çok özeldir. Peygamberimiz (s.a.a), Hz. Fatıma (s.a) ve 12 İmamın (a.s) nurlu yaşantısından bazı örnekler sunuyoruz. Allah Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine salat ve selam eylesin ve bizleri de namaz kılanlardan karar kılsın.

Hz. Muhammed (s.a.a) ve Namaz:

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a) ne zaman namaza dursa Allah korkusundan mübarek yüzünün rengi değişirmiş. Hendek Savaşında Müslümanlar düşman kuşatması altındayken İslam ordusundan bazıları korku ve ürperti içindeyken ki kemiklere işleyen bir soğukta havaya hakimdi peygamber (s.a.a) düşmanın kuşatmasını zerre umursamadan namaz ve yakarışla meşguldü öyle ki sanki düşmanın arasında değildi. (Kaynak: Dastanhayı Namaz s.45

İmam Ali (a.s) ve Namaz:

Savaşlardan birinde İmam Ali’nin ayağına ok saplanmıştı ne yaptılarsa çıkarmadılar. Ama İmam Ali namaza durduğunda oku çektiklerinde acısını bile hissetmedi. (Kaynak: Mizanu’l Hikme c.5 s.382)

Yine İmam Ali (a.s) ve Muaviye arasında gerçekleşen Sıffın savaşında savaşın en şiddetli anında öğle vakti göğe bakıyordu. Amcasının oğlu Abdullah b. Abbas neden göğe baktığını sorunca namaz vaktinin girmesini bekliyorum dedi. İbni Abbas şu anda savaşın en şiddetli anındayız namazın sırası mı diye sorunca İmam Ali (a.s) biz bu zalim toplulukla namazdan başka bir şey için mi savaşıyoruz, diye cevap verdi. (Kaynak: Vesailu’ş-Şia c.4 s.246)

İmam Ali bazen geceleri bir rekat namaz kılardı ve sonunda da namaz uğruna mescitte namaz kılarken şehadet şerbetini içti. (El- Kafi c.4 s.154)

Hz. Fatıma (s.a) ve Namaz

Hz. Fatıma (s.a) namaz kıldığı zaman Allah korkusundan nefes alıp vermekte zorlanırmış ve namazında Allah onunla meleklere övünürmüş. (Kaynak: Mizanu’l Hikme c.5 s.382)

İmam Hasan (a.s) ve Namaz

İmam Hasan (a.s) namaza durduğunda Allah’ın huzurunda mübarek bedeni tir tir titrermiş. Namaz kılmak için mescide geldiğin de en güzel elbisesini giyer mescide kapısına varınca da adımını içeriye atmadan şöyle dua edermiş:

“Ey iyilik sahibi (Allah) geldi kapına kötülük sahibi. Doğrusu sen iyilik sahiplerine kötülerin kötülüklerinden geçmelerini emrettin. Öyleyse katında bulunan güzelliklerle işlediğim kötülükleri bağışla.” (Kaynak: Biharu’l Envar c.43 s.339)

İmam Hüseyin (a.s) ve Namaz:

Kerbelada Muharrem Ayının dokuzuncu günü olan Tasua günü İmam Hüseyin kardeşi Hz. Celal Abbas’a şöyle buyurdu: “Anladığım kadarıyla bunlar bize saldırmayı planlıyorlar git şunlardan bir gece daha mühlet iste de bu Rabbim için namaz kılayım. Doğrusu Allah biliyor ki ben namaz kılmayı ve Kur’an okumayı çok seviyorum.” (Kaynak: Luhuf: s.124)

Aşura günü olduğunda da öğle vakti Ebu Semame Saidi namaz vaktinin girdiğini İmam Hüseyin’e hatırlattı. İmam onun için en güzel duayı yaptı:

“Bana namazı hatırlattın, Allah seni namaz kılanlardan ve onu ananlardan karar kılsın.

Sonra yezit ordusunun ok yağmuru altında son namazını kıldı ve bu uğurda bir yiğitte göğsünü oklara siper ederek şehadet şerbetini içti. (Kaynak: Luhuf s.155)

İmam Zeynel Abidin (a.s) ve Namaz

İmam Zeynel Abidin çok ibadet ettiği, namaz kıldığı ve uzun secdelerde bulunduğu için asıl adı Ali olmasına rağmen ibadet edenlerin süsü anlamına gelen Zeynel Abidin ve çok secde eden anlamına gelen Seccad lakabını almıştır. Öyle ki bu lakaplar İmam için mübarek isminden daha meşhurdur.

İmam Zeynel Abidin namaz kılarken uzun süre ayakta durduğundan dolayı ayakları su toplar ve şişermiş. (Kaynak: Biharu’l Envar c.5 s.23).

İmam Muhammed Bakır (a.s) ve Namaz

İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) kıldığı namazlar dillere destan bir durumdur. Mübarek başını secdeden kaldırdığında yüzleri gözyaşıyla ıslanmış olurdu. (Kaynak: Biharu’l Envar c.46 s.290)

İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

 “İslam beş temel üzerine kuruludur; Namaz, Zekât, Oruç, Hac ve biz Ehl-i Beyt’in velayeti.” (El- Kafi c.2 s.18)

İmam Cafer Sadık ve namaz

İmam Cafer Sadık (a.s) mübarek ömrünün son anlarında şehit olurken bütün akrabalarını etrafından toplayarak onlara şöyle buyurmuştur:

“Namazı önemsemeyen bizim şefaatimize ulaşamaz.” .” (El- Kafi c.3 s.270)

İmam Musa Kazım ve Namaz

İmam Musa Kazım (a.s) Abbasi halifesi Harunu’r Reşidin zindanlarındayken günlerin oruç tutarak, namaz kılarak ve çok uzun secdeler yaparak geçirirmiş. (Kaynak: İrşadu’l Gulub s.277)

İmam Rıza (a.s) ve Namaz

İmam Rıza (a.s) Ehl-i Beyt şairi Dibel Huzai’ye okuduğu şiirden dolayı sırtındaki abasını hediye ederken şöyle buyurmuştur:

“Bu abaya iyi bak. Ben onunla bin gecede her gece bin rekât namaz kıldım ve onunla bin defa Kur’an hatim ettim.” (Kaynak: Biharu’l Envar c.82 s.309)

İmam Muhammed Taki (a.s) ve Namaz

İmam Muhammed Taki (a.s) bir gün bir mescide girdi ve kurumuş sedir ağacının altında abdest alıp namaz kıldı. Namazdan sonra insanlar o ağacın yeşerdiğini gördüler.” (Kaynak: El-İrşad s. 304

İmam Ali Naki (a.s) ve Namaz

İmam Ali Naki (a.s) gece olduğu zaman seccadesini serer, yünden cübbesini omzuna atar namaz ve ibadete meşgul olurdu. Sabaha kadar namazını bırakmazdı. (El-Heraic c.2 s.902)

İmam Hasan Askeri (a.s) ve Namaz

İmam Hasan Askeri (a.s) namaz kılmaya o kadar çok ilgi gösterirdi ki Abbasi halifesi Mutemedin casusları raporlarında şöyle yazmışlardı: “O sürekli olarak günlerini oruç tutarak ve gecelerinin tamamını da namaz kılarak geçiriyor.” (Kaynak: Uyunu’l Mucizat s. 137)

İmam Mehdi (a.f) ve Namaz

Hadislerde geldiği üzere İmam Mehdi (a.f) zuhur ettiği gün Kabe’nin içinde bulunduğu Mescidi Harama girecek, sırtını İbrahim makamına yüzünü de Kabe’ye dönecek. Sonra iki rekât namaz kılıp zuhurunu ilan edecek. (Dastanha ve Hikayethayı Namaz c.1 s.37)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*