Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hz. Ebuzere Vasiyeti -2-

Ey Ebuzer! Bilki Allah’a ibadetin başı onu tanımaktır. O herşeyden öncedir. O’ndan önce birşey yoktur. Birdir ikincisi yoktur, sınırı olmaksızın bakidir, gökleri, yeri ve ikisindeki ve ikisininin arasındakileri yoktan var etmiştir.  O, latif olandır, herşeyden en ince ayrıntılarına kadar haberdar olandır. O her şeye gücü yatendir.”

Açıklama: Bütün ibadetlerin başı kimin ve niçin ibadet ettiğini bilmekten geçer. Bilindiği gibi ibadetin olması için imanın olması gerekir ve iman olmadan yapılan hiçbir amel Allah katında makbul değildir. İman sahibi olabilmek içinde Allah’ı hakkıyla tanımak gerekir. Onun gönderdiği elçiyi bilmek ve onun sunduğu eğiti ve öğretileri öğrenme ve onları hak olduğunu kabul etmek gerekir. İmam Mehdi hakkında okunan dualardan bir tanesinde de bu gerçeğe değinilmiştir.

“Allahım! Bana kendini tanıt, eğer bana kendini tanıtmazsan ben elçini tanıyamam.

Allahım! Bana elçini tanıt, eğer bana elçini tanıtmazsan ben (elçiden sonraki) rehber ve imamı tanıyamam.

Allahım! Bana elçinden sonraki imamı tanıt eğer onu tanıyamazsam inancımdan saparım!”

Bunun için her Müslüman Alevi-Caferi inancını sağlamlaştırmalı ve onları ikrar etmelidir. Allah’ın varlığına ve birliğine, İslam’ın hak ve son din olduğuna, Hz. Muhammed’in son Peygamber olduğuna, Kur’an’ın Allah tarafından gönderilen bozulmamış tek kitap olduğuna, Hz. Muhammed’den sonra Allah tarafından Oniki İmam ve halifenin seçildiğine ve onlara uymanın zorunluluğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna, dünyada yapılan bütün işlerin insanın ahret hayatına olumlun ve olumsuz etki bıraktığına ve hepsinin en ince ayrıntılarına kadar hesaba çekileceğini bilmelidir.

Bir gün Peygamber efendimiz bedevi bir Arap’tan Allah’ın varlığını nasıl anladın diye sordu. Arap şöyle cevap verdi: Bizler çölde yolculuk yaparken gittiğimiz yollarda deve dışkılarına rastlıyoruz. Bundan anlıyoruz ki bizden önce o yoldan başka kervanlar geçmiş. Şimdi bütün bu ışık saçan yıldızlar ve bütün genişliğiyle yeryüzü, onları yaratan yüce bir varlığın olduğunu bize göstermesi için yeterli değil midir?

Arap’ın söylediklerini dinleyen Peygamberimiz; “Bu bedevi Arap gibi inanın, diye buyurdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*