19. Hutbe: İmam Ali’nin (a.s) Eş’as b. Kaysı Yeren Konuşması

“Hz. Ali Küfe’de minbere çıkmış hutbe okuyordu. Hz. Ali bu hutbesinde Muaviye ile yaptığı savaşta seçilen iki hakem mevzusunu beyan edince Eş’as b. Kays “Önce bizi hakemleri kabul etmekten sakındırdın, ama sonra kendin kabul ettin. Bu ikisinden hangisi doğrudur bilemiyorum ” diye itiraf edince Hz. Ali elini elinin üs­tüne koyarak, ‘Biati bozan toplumun cezası budur.” dedi. Eş’as b. Kays, ‘Bu söz senin lehine değil, aleyhinedir.” deyince de Hz. Ali ona sert bir şekilde bakarak şöyle buyurdu:

“Hangi şey aleyhime hangi şey lehime sen ne bilirsin? Allah’ın ve lanet edenlerin laneti sana olsun ey çulha oğlu çulha, ey kâfir oğlu münafık!([1]) Andolsun Allah’a ki babanın intikamını almak için bir defa küfürde (Murad kabilesiyle yaptığın savaşta), bir defa da İslam’da (Resulullah’ın vefatından sonra mürted olup zekat vermeyen Hazremut ehliyle birlikte Ebu Bekir’in gönderdiği Ziyad b. Buseyd komu­tasındaki birliğe karşı yaptığı savaşta) esir oldun. Ne malın, ne de büyüklüğün seni bu iki esaretten kurtarmadı. Kav­mini kılıca sevk eden (hile ile Halid b. Velid’e mağlub dü­şüren) ve ölüme götüren kimseyi; yakınlarının düşman ve yabancıların da emin bilmemesi haktır (gerekir).”([2])


[1]– İbn-i Ebi’l-Hadid ve Şeyh Abduh yazarlar ki: Eş’as İmam’ın ashabı arasında, Resul-u Ekrem’in ashabı arasındaki Abdullah b. Ubey gibidir. Her ikisi de kendi dönemlerinde münafıkların önde gelenlerinden idiler. Hz. Ali’nin hilafeti döneminde baş gösteren tüm belaların kaynağı Eş’as idi. Hatta Nehrevan Savaşı dahi onun fitneleri yüzünden çıkmış ve Leylet’ül-Harir (Sıffin’de Muaviye’nin ordusu yenik düştüğü gece)’de yaptığı konuşmaları casuslar Muaviye’ye iletmiş, Muaviye de bu nedenle Kur’an’ın mızrakların ucuna geçirilmesi fikrini benimseyerek böyle bir hileye başvurmuştu. Böylece Hz. Ali (a.s)’ın Eş’as ile neden bu denli sert konuştuğu açıklığa kavuşuyor.

Şunu da hatırlatalım ki İmam Hasan (a.s)’ı zehirleyerek şehit eden eşi, Eş’as’ın kızı idi.

[2]– Seyyid Razi’nin bu hutbenin sonundaki açıklamasını paran­tezlerde aktardık

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*