64- Tağabun Suresi

(Medine’de inmiştir; Ama İbn Abbas’a göre son üç ayeti hariç Mekke’de inmiştir. 18 ayettir.)

(Bu sure adını 9. ayetinde geçen aldanma ve zarar anlamındaki “Teğabun” kelimesinden almaktadır.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Göklerde bulunan her şey ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih ederler. Hükümranlık O’nundur ve hamd (övgü) O’na mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter.

2. Sizi yaratan O’dur. Sizden kiminiz kâfir, kiminiz de mümindir. Allah, yaptıklarınızı görür.

3. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı, sizi biçimlendirdi ve biçimlerinizi güzel yaptı. Dönüş, ancak O’nadır.

4. Göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, kalplerin özünü bilir.

5. Daha önce kâfir olanların haberi size gelmedi mi? Onlar, işlerinin kötü sonucunu tattılar ve onlar için acı bir azap da vardır.

6. Bu, peygamberlerinin apaçık delillerle kendilerine geldiklerinde, “(Bizim gibi) beşer olanlar mı bizleri hidayete erdirecekler?!” deyip kâfir olmaları ve yüz çevirmeleri yüzündendir. Allah da (hiçbir şeye) muhtaç olmadığını ortaya koydu. Allah, zengindir ve övgüye layıktır.

7. Kâfir olanlar, asla diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki: “Hayır! Rabbime andolsun ki, mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size bildirilecektir. Bu, Allah’a göre kolaydır.”

8. Öyleyse Allah’a, Peygamberi’ne ve indirdiğimiz nura iman edin. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

9. Toplanma günü için sizi toplayacağı gün, işte o (gün), aldanıp zarar edenlerin ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah’a iman eder ve iyi iş yaparsa, (Allah) onun kötülüklerini giderir ve onu, içinde sürekli kalacakları, ağaçlarının altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. İşte bu, büyük başarıdır.

10. Kâfir olup ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar, ateş ehlidirler; orada ebedi kalırlar. Ne kötü bir sonuçtur!

11. Başa gelen her musibet, Allah’ın izni iledir. Kim Allah’a iman ederse, (Allah) onun kalbini hidayete erdirir. Allah, her şeyi bilir.

12. Allah’a itaat edin ve Peygamber’e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, (bilin ki) elçimize düşen, mesajı apaçık iletmedir.

13. Allah, O’ndan başka ilah yoktur. Müminler, yalnız Allah’a güvensinler.

14. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Eğer affeder (hatalarından) vazgeçer ve bağışlarsanız, (bilin ki) Allah çok bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir.

15. Mallarınız ve çocuklarınız, (sizin için büyük) bir imtihandır. Büyük mü­kâfat da, Allah’ın katındadır.

16. O hâlde gücünüz yettiği kadar Al­lah’tan sakının. Emirleri dinleyin, itaat edin ve kendi yararınız için (Allah yolunda) mal harcayın. Nefsinin cimriliğinden korunanlar, işte onlar, kurtuluşa erenlerdir.

17. Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah iyiliğe değer verendir, halimdir.

18. Gizliyi ve açıkta olanı bilendir, üstündür ve hikmet sahibidir.

Meal;Murtaza Turabi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*