Alevi/Caferi Olduğumuz İçin İftihar Ediyoruz

Biz Alevi/Caferiler Allah’ın emri ile Resulullah’ın kurucusu olduğu bir mezhebin takipçisi olduğumuz için iftihar ediyoruz. Bütün dünyevi bağımlılılardan kurtulmuş olan İmamımız Emirü’lMüminin Ali İbn Ebu Talib de insanları bütün zincirlerden ve köleliklerden kurtarmak için çalışmıştır. Kur’ân’dan sonra maddî ve manevî hayatın en büyük ihtiyaçlarına cevap veren, insanı en yüce kurtuluşa erdiren, manevî ve siyasi hükümleri in-sana yol gösteren Nehcü’lBelâğa kitabı da bizim masum imamdan (Hz. Ali)’dır. Biz Hz. Ali’den, Allah’ın kudretiyle hayatta olan ve işlere nezaret eden Hz. Mehdi’ye kadar bü-tün masum imam­ların bizim imamlarımız olduğu için de iftihar ediyoruz.

Yücelen Kur’ân (dua) diye de adlandırılan hayat ve­rici duaların da masum imamlarımız-dan olduğu hase­biyle iftihar ediyoruz. Hakeza Ehlibeyt İmamları’nın Şabaniye Du­ası, Hü-seyin İbn Ali’nin (a.s) Arefe Duası, Ali Muhammed’in Zebur’u diye adlandırılan Sahife-i Seccadiye ve Allah’ın Hz. Fatımatü’z-Zehra’ya ettiği il­hamlardan oluşan Sahife-i Fatımiye de bizdendir.

Biz İmam Muhammed Bâkıru’lUlum’un, tarihin en büyük şahsi­yeti olduğundan dolayı iftihar ediyoruz. Allahu Teala, Resulullah (s.a.a) ve masum imamlar dışında hiç kimse onun makamını derk etmemiş ve de derk edemeyecek­tir.

Biz, mezhebimiz Caferî Mezhebi olduğundan do­layı iftihar ediyoruz. Sonsuz bir okyanus olan fıkhımız da İmam Cafer Sadık’ın eserlerinden sadece biridir. Biz bütün Eh-libeyt İmamları’yla ve onlara uymakla iftihar ediyoruz.

Biz imamlarımızın İslâm’ın yücelmesi yo-lunda çalıştığı, adil bir devlet teşkilinin sadece boyutlarından biri olduğu Kur’ânı Kerim’i uygulama yolunda hapis ve sürgünlerde ya-şadığı ve zamanlarının tağutî/küfür düzenlerini yıkma yolunda şehit oldukları sebebiyle de iftihar ediyoruz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*