ALEVİNİN İNANÇ VE İKRARI

Abdul Azim Hasan-i şöyle diyor: Ben İmam Ali Naki’nin huzuruna vardım ve ona ey Allah Resulünün torunu inancımı size sunmak istiyorum. Eğer doğruysa tasdik edin ki Allah’ın huzuruna sizin onayladığınız bir inançla varayım. Eğer yanlışlık varsa onu düzeltin. İmam Ali Naki inancını söyle bakalım dedi.

“Ben inanıyorum ki Allah birdir. Onun misli ve benzeri yoktur, yokluğun ve bir şeye benzemenin dışındadır.  Allah cisim değildir, görüntüsü yoktur, yaratılmışların yaratılışlarının temel özelliklerinde olan cevher ve ilinek özelliklerinde olan âraz değildir. Belki O cisimleri var eden, görüntülere şekil veren, ilinek ve özleri yaratandır. Allah her şeyin rabbi, sahibi, karar kıldırıcısı ve var edenidir.

İnanıyorum ki Muhammed Allah’ın kulu, resulü ve elçilerin sonuncusudur, kıyamete kadar ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Getirdiği din dinlerin sonuncusudur ve kıyamete kadar başka din gelmeyecektir.

İnanıyorum ki Peygamberden sonra İmam, halife ve itaat edilecek emir sahibi, Emirül Müminin Ali b. Ebu Talib’tir, ondan sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Zeynel Abidin, sonra Muhammed Bakır, sonra Cafer Sadık, sonra Musa Kazım, sonra Ali Rıza, sonra Muhammed Taki, sonra sensin ey efendim dedim. İmam Ali Naki buyurdu: benden sonra da oğlum Hasan (Askeri’dir). Acaba inşalar onun halifesine (Mehdi’ye) nasıl davranacaklar?

Ben nasıl yani ey efendim deyince buyurdular: Çünkü yeryüzü zulümle dolduktan sonra adaletle dolduruncaya kadar o gözükmeyecek ve ismini anmak da helal değildir.

Ben devam ettim: Öyleyse ben ona da inandım, onların dostlarına dostum, düşmanlarına düşmanım, itaatleri Allah’a itaattir, isyanları Allah’a isyandır.

İnanıyorum ki; Miraç haktır, kabir sorgusu haktır, cennet haktır, cehennem haktır, sırat haktır, amellerin ölçülmesi haktır, kıyamet gelecektir ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir.

İnanıyorum ki İmamet ve velayet konusundan sonra en önemli farzlar namazdır, zekâttır, oruçtur, haçtır, cihattır, iyiliği emretmek kötülükten sakındırmaktır”

Abdul Azim Hasan-i ben bunları söyledikten sonra İmam Ali Naki şöyle buyurdu, diyor; “Ey Ebu’l Kasım! Allah’a andolsun ki bu söylediklerin Allah’ın kulları için razı olduğu dindir. Bunda sebat göster ki Allah dünya ve ahrette seni bu inanç üzerine sabit kılsın”.

Kaynak: el-Emali, Şey Saduk s:538

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*