Kur’an-ı Kerim Nasıl Toplandı?

Soru: Kur’an-ı Kerim 23 yıllık bir sürede nazil olmuştur ve şimdiki hali ile değildi; çünkü ilk nazil olan ayet şudur: (Oku, Rabbin ismiyle ki, o yaratmıştır.) Kur’an-ı Kerim’in şimdiki hali ile toplanması kimin emri ile ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir?     Cevap:     Kur’an-ı Kerim’in toplanma zamanı hakkında Kur’an âlimleri ve araştırmacıları arasında üç tane görüş vardır: a) Peygamber (s.a.a)’in vefatından sonra           Bu görüşe göre Kur’an-ı Kerim’in toplanması, Peygamber (s.a.a)’in vefatından sonraki asırda gerçekleşmiştir. Bu görüşü savunanların…

"Kur’an-ı Kerim Nasıl Toplandı?"

Kuran ve Sünnet/Ehl-i Beyt Birbirinden Ayrılmazlar

Her Müslüman’ın kabul ettiği gibi İslam dini son din, Kuran’ı Kerim son kitap ve Peygamber son peygamberdir ve mukaddes İslam dini kıyamete kadar baki kalacaktır. Bundan dolayı hem Kuran’ın öğretileri hem de Peygamberin sünneti evrenseldir. Çünkü akıl şu hükmü vermektedir ki Peygamber, din ve kitabın gönderilmesindeki amaç insanların dünya ve ahiret saadetini göstermek ve onları yaratılışın sırrı olan kemal yolunda hidayet etmektir. Hal böyleyken Allah’ın hikmet ve adaleti şunu gerektiriyor ki Kuran ve dinin öğretileri…

"Kuran ve Sünnet/Ehl-i Beyt Birbirinden Ayrılmazlar"

Kur’ân Mucizesi

Kur’ân-ı Kerim, kimsenin bir benzerini getirmeye güç yetiremeyeceği iddiasını tam bir kararlılık ve kesinlikle öne sürüp ilân eden yegane semavî kitaptır; hatta bütün cinlerle insanlar el ele verip işbirliğinde bulunsalar dahi buna güçleri yetmeyecektir.[1] Hatta Kur’ân gibi bir kitap şöyle dursun, onun sureleri gibi on sure[2] veya bir satırlık bir tek sure bile getirebilmeleri mümkün değildir.[3] Kur’ân defalarca bunu vurgulamakta ve herkese meydan okuyarak kimsenin böyle bir şeye gücünün yetmeyeceğini önemle hatırlatmakta ve bunun da, Kur’ân’ın beşerî…

"Kur’ân Mucizesi"

KUR’AN AÇISINDAN DİN VE ONUN TEMEL ESASLARI

Bundan yaklaşık on dört asır önce karanlıkları aydınlatan bir ışık gibi doğan yüce İslam dini getirdiği öğretileriyle insanlığın hidayet meşalesi olmuştur adeta. Semavi kitabımız Kur’an-ı Kerimle de çok ilginç ilmi bir zenginliğe sahibiz. Varlık âleminin sırlarını ve insan hayatındaki gerçekleri –bütün karışıklık bilinmezliklerine karşın –apaçık bizlerin gözleri önünde çözümlemiş anlayabilmemiz için anlaşabilecek bir hale koymuş veya hiç değilse iddia ediyoruz (demeliyiz). Kendimizi yaşam programını hazırlamada tam anlamıyla mutlu manevi yüceliş ve olgunluk haddini tamamlamada her…

"KUR’AN AÇISINDAN DİN VE ONUN TEMEL ESASLARI"

Kesinlikle Kuran Bozulmamıştır

Tahrif ve Bozulmanın sözlükteki anlamı: Tafrih harf kökünden türemiştir ve kenar, taraf, yan anlamındadır ve bir şeyin tahrifi onu kenara atarak asıl olması gereken yerden uzaklaştırmak çarpıtmak ve başka yönlere çekmek anlamındadır. Terimsel anlamda Kur’an’ın tahrifi: Kuranın ayetlerinden ve veya surelerinden bir sureyi eksiltmek, çıkarmak, yanlış yorumlamak veya Kuran’a bir şey katmak anlamlarına gelir. 1- Manevi anlamda Kuran tahrifi:  Buna göre Kuran’ın tahrifi Kuran ayetlerini verdikleri anlam ve içerikte farklı olarak ve herhangi bir delil…

"Kesinlikle Kuran Bozulmamıştır"