Kur’ân Mucizesi

Mart 23, 2021 admin 0

Kur’ân-ı Kerim, kimsenin bir benzerini getirmeye güç yetiremeyeceği iddiasını tam bir kararlılık ve kesinlikle öne sürüp ilân eden yegane semavî kitaptır; hatta bütün cinlerle insanlar […]

Kesinlikle Kuran Bozulmamıştır

Mart 23, 2021 admin 0

Tahrif ve Bozulmanın sözlükteki anlamı: Tafrih harf kökünden türemiştir ve kenar, taraf, yan anlamındadır ve bir şeyin tahrifi onu kenara atarak asıl olması gereken yerden […]