Dünya Nimetlerinden Ahret İçin Yararlanmanın Önemi

Kur’an’ın Huzurunda Birkaç Dakika (5)

Konu: Dünya Nimetlerinden Ahret İçin Yararlanmanın Önemi

“Gün olur, inkâr edenler ateşe arz edilirler. Onlara denir ki: Dünya yaşayışınızda bütün temiz şeylerinizi kaybettiniz ve orada, bunlarla geçinip gitmiştiniz. Bugünse alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız. Çünkü siz, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladınız ve gerçeğe ters düştünüz.” Ahkaf: 20

Açıklama: Ayette geçen temiz şeylerden maksat; ömür, akıl, güç, bilgi, hayat, boş vakit, güvenlik vb. şeylerdir. Hayatın kıymetini bilmeyen kişiler bu değerli sermayeleri değersiz dünya hayatında boş yere harcarlar. Oysa onları yüce ve değerli ahret hayatı doğrultusunda kullanmaları gerekirdi.

Bu değerler Allah tarafından insana kemal elde etmek, Allah’a yakınlaşma yollarını kat etmek, önünde bulunan uzun ahret yolculuğu için gerekli azık biriktirmek, kendini bulup nefsi dizginleyip hakka varabilmek için verilmiş sermayedir.

Ama insanlar bu sermayeyi bu yolun korkunç ve tehlikeli boğazlarında geçmek, azılı düşman şeytanın oyun ve hilelerine kanmamak, nefsin oyuncağı olmamak, hayatın aynı hayvanların yaptığı gibi yemek, içmek, gezmek, eğlenmek, mal biriktirmek, evlenmek ve nesli çoğaltmaktan ibaret olmadığı bilinciyle hareket etmek yerine bu değerleri dünya yaşantısında arzu ve isteklerin peşinden gitme, Allah’tan, ahiretten gaflet içinde olarak geçirmek, hırs ve öfkenin esir olarak gerek yere harcamaktadır.

Hep daha fazlanı isteyerek, gereksiz yere mal mülk biriktirerek, ahrette insana hiç faydası olmayacak makam, mevki uğruna yeri geldiğinde dini değerlerden ve inançtan taviz vererek, kendisine ahrette hiçbir faydası olmayacak siyasi otoritelere gönül vererek elindeki pak ve temiz değerleri harcamaktadır.

Oysa bu temiz şeyler insanı zorlu ahret yolculuğunda hedefe ulaştıracak vesilelerdir. Onları kaybedince ve gereksiz yerlerde kullanınca artık onu bu ayetin muhatabı olmaktan kurtaracak hiçbir şeyi kalmaz.

ANLAYAN VE AKLEDENLERE SELAM OLSUN!

Çorum Ehlibeyt Vakfı Araştırma ve Toplumu Aydınlatma Çalışma Grubu

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*