EVRENDEKİ HAYRET VERİCİ DÜZENDEN ÖRNEKLER

Evrendeki en küçük zerreden en büyük galaksilere kadar her varlık, oldukça ince hesaplara dayanan mükemmel bir düzenin izlerini taşımaktadır. Gelmiş geçmiş en büyük bilim adamları bile bu düzen karşısındaki hayretlerini gizleyememişlerdir.

Asburî Fakültesi biyoloji profesörü Cecil Boyce Ha-mann şöyle demekte:

“Bir damla suyu mikroskop altına aldığımda veya en uzak yıldızları teleskopla seyre daldığımda, tarifi imkânsız hayretlere düşüyorum.

Doğada öyle bir düzen vardır ki; o düzen doğrultusunda her olayınhükmü, olay gerçekleşmeden önce değişmez kurallarla açıklanabilir.

Doğaya egemen olan hüküm ve yasalar, belirli ve değişmez olduğundan bilim adamları, doğa kurallarının keşfi için araştırmalar yapmaktalar. Eğer bu kurallar değişir türden olsaydı, keşif alanında yapılan çalışmalar boş ve anlamsız olacaktı.”[1]

Yaşadığımız yeryüzü büyüklük, küçüklük, güneşe uzaklık-yakınlık, kendi ekseninde dönme hızı gibi açılardan mükemmel bir düzene sahip olduğundan dolayı yaşama elverişli bir merkez olmuştur. Mevcut koşullarda meydana gelebilecek en küçük bir değişim, telâfisi mümkün olmayan hasarlar doğuracaktır.

Büyük bir bölümü, yaşam için gerekli gazlardan oluşan atmosfer öyle sert ve kalındır ki, her gün saniyede 50 kilometre hızla gelen 20 milyon göktaşının saldırısına karşı bir zırh gibi yeryüzünü korumakta ve aynı zamanda yeryüzünün ısı derecesini, yaşama elverişli olacak şekilde düzenlemektedir.

Okyanuslardan yükselen buharın, tekrar yeryüzüne aktarımı da atmosfer tarafından sağlanır. Eğer buharın aktarımı olmasaydı, yeryüzündeki yerleşim bölgeleri, yaşama elverişli olmayan kurak çöllere dönüşürdü.[2]

Kendi yaratılış ve varlığımız göz önündeyken uzaklara gitmeye gerek yoktur. İnsanın yaratılışında sayılamayacak kadar sırlar vardır. Bilim adamları, uzun yıllar süren etüt ve incelemelerden sonra, insanın yaratılışındaki sırlara vâkıf olamadıklarını bildirmişlerdir.

Dr. Alexis Carrel yıllarca araştırmadan sonra “İnsan Denen Meçhul” adlı kitabında şöyle der:

“Fizyoloji ve diğer bilimler, hâlen vücut sisteminin hakikatine varamamış ve nice problemler çözümsüz kalmıştır.”

İnsan vücudundaki sırlardan bir örnek:

Beden hücreleri: İnsan vücudu, her biri kendi başına canlı bir varlık olan hücrelerden oluşmuştur.

Bu canlı hücreler, diğer canlılar gibi yaşıyor, besleniyor, hazmediyor, alıyor, atıyor ve çoğalıyorlar.

Hücrelerin yapısında demir, bakır, kalsiyum gibi çoğu metaller ve de oksijen, hidrojen, azot ve kükürt gibi ametaller mevcuttur.

Normal bir insanın bedeninde, 1016 yani on katrilyon kadar bu hücrelerden mevcuttur. Bu hücreler, tam manasıyla birbiriyle yardımlaşır ve aynı amaç doğrultusunda hareket ederler. Bu hücreler, çok çabuk yorulduklarından dolayı sürekli gıda maddelerine ihtiyaç duyarlar.

Kan, kalpten yardım alarak hücrelerin gıda ihtiyacını giderir. Kalbin öyle mükemmel bir yapısı vardır ki, kalın ve kılcal damarlar yoluyla bedenin her noktasına kan ulaştırır. Kan, gıda maddelerini hücrelere taşıdıktan sonra hücrelerde toplanan zehirli maddeleri alıp, yeniden kalbe döner ve bu durumda kanın rengi koyulaşmıştır.

Zehirli maddeler taşıyan kanın, yeniden aktif ve yararlı hâle gelebilmesi için kalp tarafından, kan arıtma merkezi olan akciğerlere gönderilir. Bedenin genel işleyişinde herhangi bir aksaklığın çıkmaması için böbreklerden geçerken, taşıdığı zehirli maddelerin bir kısmı da atılır.

Bir hücreyi oluşturan metal ve ametallerin ölçü ve karışımı, bilim adamlarının dikkatini üzerinde toplayan kalbin mükemmel ve kompleks yapısı ve de ortaya çıkan her yeni buluş dakik ve yüce bir düzenin göstergesi değil midir?

İnsan vücudunun esrarengiz ve aynı zamanda devasa bir yapıya sahip olduğunu söylemek katiyen ne abartı ne de absürt olmaz. Bu durum, tam anlamıyla dakik bir düzenin hüküm sürdüğü evren hakkında, hem de kat kat fazlasıyla geçerlidir. Kuşkusuz bu düzen, bilgi ve kudret sahibi yaratanın eseridir.


[1]– Kırk bilim adamı tarafından kaleme alınan “The Evidence of god in an Expanding Universe” adlı eserin, “Allah’ın Varlığının İspatı” adındaki Farsça tercümesi, s.261

[2]– Allah’ın Varlığının İspatı, s.19-22

Admin Ehlibeyt

Admin Ehlibeyt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir