Güzellik ve Süslenmenin Fazileti

  Birçok güvenilir hadiste belirtildiği gibi süslenmek, temiz ve güzel elbise giymek eğer helal yoldan olursa, sünnettir ve Allah’ın sevinmesini sağlar. Ancak helal yoldan (elde etmek mümkün) olmazsa, her ne olursa onunla yetinmelidir ve elbiseleri çoğaltıp ilahi ibadete bir engel haline getirmemelidir.

            Eğer Hak Teala onun rızkını çoğaltırsa, yesin, giysin, kullansın ve mümin kardeşlerine versin. Eğer rızkı az ise, kanaat etsin ve kendisini harama, şüpheye bulaştırmasın.

            İmam Cafer Sadık (a.s) güvenilir bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Her zaman Allah (c.c) bir nimeti kuluna bağışladığında o nimetin nişanelerini onda görürse, onu Allah’ın dostu olarak adlandırır ve o Allah’ın nimetlerini hatırlayanlardan olacaktır.” Emir-ül Müminin Ali’den (a.s) şöyle nakledilmiştir: “İnsan bir yabancı için nasıl süsleniyor ve ona karşı güzel görünmeğe çalışıyorsa, mümin kardeşleri içinde aynı şekilde süslenmeli ve güzel görünmelidir.”

            Emir-ül Müminin Ali (a.s) Abdullah oğlu Abbas’ı Nehrevan’daki Hevaric ile konuşmağa gönderdiği zaman, o en güzel elbiselerini giydi, en güzel kokuları sürdü ve en iyi ata binerek onların yanına gitti. Onlar: “Sen halkın en iyilerindensin, neden kibirlenenler gibi giyindin ve onların bindiği ata bindin?” dediler. O şu ayeti okudu:                          

     “Deki (Ya Muhammed!) kim haram etti ziyneti ki, Allah kulları için çıkarmıştır ve değerli iyi rızkları.”

            Sonra Hazret şöyle buyurdu: “Güzel elbiseler giy ve süslen. Allah iyidir (güzeldir) ve iyileri sever; ancak helal olmalıdır.”

            Sahih bir hadiste şöyle naklediliyor: Sufyan Suri Mescidi Harama geldi ve İmam Cafer Sadık’ın (a.s) pahalı elbiseler giydiğini ve orada oturduğunu gördü. Sonra şöyle dedi: “Vallahi gideceğim ve onu bu elbisesinden dolayı kınayacağım!” Sonra yaklaştı ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulünün oğlu! Vallahi Peygamber (s.a.a) böyle elbiseler giymedi ve babalarının hiç biri de böyle elbiseler giymediler.”

            Hazret şöyle buyurdu: “Hazreti Resul (s.a.a) halkın fakir olduğu bir zamanda idiler ama bugün ise, halkın rızkı çoktur.” “Allah’ın nimetlerini kullanmağa iyiler layıktır” bu ayeti okuduktan sonra şöyle buyurdular: “Allah’ın bağışladığı şeyleri kullanmada bizler halkın içinde en layık olanlarız. Ey Suri gördüğün şu elbiseyi insanlar için giydim.” Sonra elbiseyi yukarı kaldırdığında elbisenin altından kalın ve sert bir elbise giymişlerdi ve şöyle buyurdular: “Bu sert elbiseyi kendim için giydim ve bu iyi elbiseyi de halk için giydim.” Sonra Sufyan’ın elbisesinin alt tarafını kaldırdı ve onun elbisesinin altındaki yumuşak elbise ortaya çıktı. Sonra buyurdular: “İçten giydiğin bu elbise kendi nefsinin lezzeti içindir ve üstten giydiğin bu kaba ve sert elbise ise, insanları aldatmak içindir.”

Kaynak: Hilyet’ul Muttakin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*