HER AN ALLAH’A MUHTACIZ

Mucit İle Yaratan Arasındaki Fark

Aşağıdaki örneklere dikkat edilecek olursa bu varlıkların, yapımcılarıyla arasında nasıl bir bağları olduğu iyice anlaşılır:

1- Uçağın üretiminde, yapımcısının rolü ve katkısı nedir? Uçak mühendisi, özel bir yöntem ve ince bir hesap ile metal parçaları ve gerekli diğer malzemeleri birbirine monte ederek uçabilecek, yolcu ve yük taşıyabilecek bir araç üretir.

Uçak yapımcısının işi, ham madde üzerinde çalışarak onu, çeşitli ve gerekli şekillere sokmaktır. Parçalar gereken şekli aldıktan sonra yapımcının işi de son bulur. Ancak yapımcının çalışması neticesinde belli bir şekle giren uçağın parçaları, motoru, lamba ve koltuklarının varlığı yapımcıdan olmadığı gibi, bekası da ona bağlı değildir.

2- Bir ev yapmak istiyoruz ve her türlü inşaat malzemesi de mevcuttur. Bu durumda neye ihtiyaç duyarız? İnşaat usta ve işçisini, inşaat malzemelerini var etmeleri için mi istihdam ederiz? Yoksa var olan malzemeleri usûlüne göre birleştirmesi için mi?

İnşaat malzemelerini icat etmek için usta ve işçiye ihtiyaç duymamız, inşaat malzemeleri icat etmeleri yönünde değil; mevcut malzemelerin kullanımı ve neticesinde istediğimiz evin yapımı yönündedir.

3- Eyfel kulesini görmeyen, ancak özelliklerini duyan biri, bu kuleyi çok kısa bir süre içinde, hem de olduğundan daha yüksek olarak zihninde yapabilir ve hatta çıkmakta olan insanları da canlandırabilir.

Önceki örneklerin aksine, bu zihnî kuleyi var eden, onu hayalinde canlandıran, şahsın kendisidir. Ayrıca bu kulenin bütün malzemeleri, uçak ve ev yapımındaki gibi başka bir yerden getirilmiş değil, bizzat hayalinde canlandıran şahıs tarafından var edilmiştir. İşte bu yüzden de hayal ürünü olan bir şey, dışta mevcut olan malzeme miktarıyla sınırlı kalmaz ve hayal eden şahıs tarafından isteğe bağlı olarak genişletilebilir. Buna göre, zihnî şekillerin tümü, bizim varlığımızdan kaynaklanmaktadır. Bunlar, var olmalarını istediğimiz zamana kadar zihnimizde var olurlar, istemediğimizde ise yok olurlar.

Son örnekten şu sonuca varırız: Varlığı başkasına bağ-lı olan bir şey, hiçbir şekilde bağımsız olamaz ve varlığının sebebi olan o güce her an muhtaç ve bağımlıdır.

Şimdi de yoktan var olan ve varlığı Allah’a bağlı olan evrendeki varlıkları düşünelim; onlar da her an için kendi yaratıcılarına muhtaç mıdır?

Bazıları, “Evrendeki varlıklar yaratılış sonrası, varlıklarını sürdürmede yaratana muhtaç değildir.” diye düşünebilir. Ne var ki böyle bir düşünce tamamen yanlıştır. Çünkü Allah’ın eseri olan varlıklarda, aynen bizim var ettiğimiz zihnî şekiller gibi var olmada ve varlıklarını sürdürmede, kendilerini var edene her an için muhtaçtır.

Konunun tam anlamıyla anlaşılabilmesi için kendi iradesiyle yürüyen, konuşan ve çalışan bir insan hayal edin. Şimdi bu insanın, kendi varlığında bağımsız olduğu düşünülebilir mi? Var olmasını istemediğinizde yok olduğuna göre, demek ki onun varlığı sizdendir.

Evren de böyledir ve varlıkların tümü Allah’tandır. Allah’ın eseri ve yaratığı olan bu varlıklar, her an için Allah’a muhtaçtır. Allah istemedikçe var olamayacakları gibi, varlıklarını sürdürebilmeleri de yüce Allah’ın iradesine bağlıdır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Ey insanlar! Siz (var olmanızda, onu sürdürmede ve her şeyde) Allah’a muhtaçsınız. Oysa Allah hiç kimseye muhtaç değildir, övülmeye lâyık olandır. Allah dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir varlık getirir.”[1]

Müslümanların bu gerçeğe dikkat etmeleri ve sürekli olarak bunun bilincini taşımaları, dinin bir gereğidir. Meselâ namaz kılan bir insanın (secdelerden sonra), “Allah’ın güç ve kudretiyle kalkıyor ve oturuyorum.” zikrini söyleyerek ayağa kalkması tavsiye edilmiştir.

Allah’ın karşısında bağımsız olmadığımıza, saadet yo-lunda çalışmamız için bizi, akıl ve irade sahibi olarak yarattığına, O’nun sıcak ve sınırsız merhametinin bizi kapsadığına dikkat edecek olursak, elimizde olmadan secdeye kapanacak ve “Münezzehtir yüce Rabbim ve ben O’na hamd ediyorum.” diyeceğiz.


[1]– Fâtır, 15-16

Admin Ehlibeyt

Admin Ehlibeyt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir