Maneviyata Açılan Pencere Recep Ayı

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar şeref ve fazilette en doruk noktada bulunan ve diğer bütün aylardan üstün olan aylardır. Bu ayların Peygamberimiz ve 12 İmamın yanında değeri çok ve önemi büyük olduğu için, biz Alevilerde onların saygı ve hürmetini en güzel şekilde gözetiriz. Recep, Şaban ve Ramazan ayları dünyevi meşguliyetle kirlenen, tozlanan ve paslanan kalplerimizi arındırmak için “Maneviyata Açılan Bir Penceredir” Zira biz Allah’tanız bundan dolayı ruhumuzda onun sonsuz kutsiyetine olan özlemle yanıp tutuşur. Ondan gayrisini arayan ve dünyevi zevklerde mutluluğu bulabileceğini zannedenler hiçbir zaman ruhlarındaki yangını söndüremezler. Belki birkaç günlüğüne kendilerini avutabilirler ama sonunda kül gider, kor kalır ve sonsuzluğa olan özlem devam eder. Ne diyor yüce yaradanımız İlahi kitabında “Bilin ki kalpler Allah’ı anmakla huzura erer.” İşte huzuru bulmada bize kolaylık sağlar Recep, Şaban ve Ramazan ayı. Bunun içindir ki kötü niyetli ve emelli kişi ya da gruplar bu değerleri alaya alarak onlar toplumumuzu onlardan uzak tutmaya çalışırlar. Oysa herkes bilir gün ortasın insan gözünü kapayıp gece deyince gece olmayacağını. Recep, Şaban ve Ramazan Aylarının maneviyatına hepimizin ihtiyacı var. Özellik Alevi inancında 12 İmam’ın kendisi bu aylara büyük önem vermiştir ve tarafları olan bizlere de onların değer ve kıymetini bilmemiz için ısrar vurgu yapmışlardır. Hatta yapacağımız amel ve davranışları da bir bir açıklamışlardır. Şimdi kısaca Peygamberimiz ve 12 İmamım Recep Ayı hakkında buyruklarına bir göz atalım:

Peygamberimizden s.a.a nakledilen bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Recep Allah’ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya yetişemez. Bu ayda kâfirlerle savaşmak haramdır. Şunu bilin ki, Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.”

 Başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur: “Doğrusu Allah Teala yedinci kat gökte bir meleği görevlendirmiştir. Adı “DAİ/ÇAĞIRAN”dır.  Recep ayı girdiği zaman bu melek her gece sabah oluncaya kadar şöyle haykırır: “Ne mutlu Allah’ı ananlara, ne mutlu O’na boyun eğenlere. Allah şöyle buyurmaktadır: Benimle oturanla dost olurum, bana itaat edenlere itaat ederim, benden bağışlanma dileyenleri bağışlarım. Ay benim ayım, kul benim kulum, rahmet benim rahmetim. Öyleyse her kim bu ayda bana dua ederse kabul ederim, her kim benden isterse ona istediğini veririm, her kim benden hidayet dilerse onu doğru yola iletirim. Bu ayı kendim ve kullarım arasında bir bağ kıldım. Öyleyse her kim ona tutunursa bana ulaşır.”

       İmam Musa Kazım a.s şöyle buyurmuştur: “Recep, cennette sütten beyaz ve baldan tatlı bir ırmağın adıdır. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, Allah (c.c) o ırmaktan ona içirir.”   

       İmam Muhammed Bakır a.s şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü olduğunda arşın içinden bir seslenici şöyle nida eder: “Nerede Recep ayının kadrini ve kıymetini bilenler? Bu esnada yüzlerindeki nur kıyamet ehlini aydınlattığı, başlarında yakut ve inciyle süslenmiş taçlar ve her birinin sağında 1000 melek ve solunda da 1000 melek olduğu halde bir grup ayağa kalkarlar. Melekler ona; Allah Azze ve Celle’nin kerameti tebrikler olsun sana derler. Bu esnada Allah Celle Celaluh’un katından şöyle bir ses gelir: ‘Ey kadın ve erkek kullarım! İzzet ve celalime andolsun ki kesinlikle makamınızı değerli kılacağım, bağışınızı bol yapacağım, size altından ırmaklar akan cennet köşkleri bahşedeceğim. Amel edenlerin mükâfatı ne de güzeldir. Doğrusu sizler hürmetini yücelttiğim, hakkını (yerine getirmeyi) vacip kıldığım ayda benim için müstehap oruç tuttunuz. Ey meleklerim! Kadın ve erkek kullarımı cennete götürün.”

      İmam Cafer Sadık a.s bir hadiste, Peygamberimizin s.a.a  şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin (tövbe  edin  ve  bağışlanma dileyin.) Zira Hak Teala, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına “Asabb”  (yağan) denir. Zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet yağar. O halde şu zikri çok söyleyin: “ESTEĞFİRİULLAHE VE ES’ELUHU-T TEVBE-(Allah’tan bağışlanma ve tövbe diliyorum.)”

Peygamberimiz s.a.a şöyle buyurmuştur: “Hangi mümin kadın ve erkek Recep Ayının ilk gecesi 30 rekat namaz kılar ve her rekatta bir defa Fatiha, bir defa Kafirun ve 3 defa İhlas Suresini okursa Allah onun büyük-küçük tüm günahlarını bağışlar, Allah gelecek yıla kadar onu namaz kılanlardan yazar ve nifaktan uzak olur.”

Peygamberimiz s.a.a şöyle buyurmuştur: “Her kim Recep ayında her gece ikişer rekat olmak üzere 60 rekat namaz kılar ve her rekatta bir defa Fatiha, üç defa Kafirun ve bir defa İhlas Suresini okur, namazın selamını verdikten sonra ellerini havaya kaldırıp “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mulki ve lehul hamd, yuhyi ve yumiyt ve huve hayyun la yemut, biyedihil hayr ve huve ala kulli şey’in gadir ve ileyhil mesir ve la havle vela guvvete illa billahi’l aliyyi’l azim. Allahumme salli ala Muhammedin ve Âli Muhammed en’nebiyyil ummi” diye söyleyip ellerini yüzüne sürerse. Allah onun dualarını kabul eder ve  ona 60 hac ve umre sevabı yazar.”

Başka bir  hadis-i  şerifte  de  şöyle  buyurmuştur “ Kim  Recep ayında yetmiş defa sabahleyin,  yetmiş  defa  da  akşamleyin: “ Esteğfirullahe ve etubu ileyh” diyerek Allah’tan mağfiret diler ve yetmişinci defanın ardından ellerini kaldırarak: “Allahummeğfirli  ve  tub Aleyye-(Allah’ım beni bağışla ve bana tevbe nasip et)”  diye  yalvarır da Recep ayında ölürse, Allah’ın hoşnutluğunu kazanarak ölür ve Recep ayının bereketiyle cehennem ateşinden güvende olur.

      Recep ayının Perşembe, Cuma ve  Cumartesi günlerinin orucu da bu ayın çok faziletli amellerinden birisidir. Bir rivayette: “Kim haram ayların Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini oruç tutarsa kendisi için dokuz yüz yıl ibadetin sevabı yazılır” diye nakledilmiştir.

       İmam Ali Rıza a.s şöyle buyurmuştur: “Her kim Recep Ayının ilk günü Allah Azze ve Celle’nin sevabının umarak oruç tutarsa, cennet ona farz olur. Her kim Recep Ayının ortasında oruç tutarsa sayısız kişiye şefaat etme yetkisi verilir. Her kim Recep Ayının sonunda oruç tutarsa Allah onu cennetin padişahlarından kılar ve her ne kadar aralarında cehennemlik olanlar olsa da babası, annesi, oğlu, kızı, kardeşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi, tanıdıkları ve komşuları için yapacağı şefaatini kabul eder.”

  İmam Muhammed Bakır a.s şöyle buyurmuştur: “Kim Recep Ayından yedi gün oruç tutarsa Allah onu sırat köprüsünden geçirir, ateşten korur ve cennet köşklerini ona vacip kılar.

İmam Musa Kazım’dan a.s şöyle rivayet edilmiştir:  “Kim Recepten bir gün oruç  tutarsa,  cehennem  ateşi  bin yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.”

Peygamberimiz s.a.a şöyle buyurmuştur: “Her kim iman üzere ve sevap umarak Recep ayından bir gün oruç tutarsa Allah Tebarek ve Teala onunla cehennem ateşi arasına 70 hendek kazar ki her bir hendeğin genişliği yer ve gök arası kadardır.”

Kim Recep ayında bin defa: “La İlahe İllallah” zikrini söylerse, Allah-u Teala onun için bin iyilik ve sevap yazar ve cennette (onun için) yüz şehir bina eder.”

Kim Recep ayında 100 defa; “Esteğfirullahellezi la ilahe illa hu, vahdehu la şerike leh ve atubu ileyh” der ve ardından da sadaka verirse, Allah onun sonunu rahmet ve bağışlanmayla getirir ve eğer 400 defa derse ona 100 şehidin sevabını yazar.

Hz. Ali a.s Peygamberimizin s.a.a şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kim Recep, Şaban ve Ramazan ayında her gün Fatiha, Ayetel Kürsü, Kafirun, İhlas, Felak, Nas Surelerini üç defa okur ve ardından üç defa; Subhanellahi velhamdu lillahi vela ilahe illallahu vellahu ekber, vela havle vela guvette illa billahil aliyyul azim; üç defa Allah’umme salli ala Muhammedin ve Âli Muhammed ve üç defa; Allahummeğfir lilmumine vel muminat der ve ardından da 400 defa “Estağfirullahe ve etubu ileyh zikrini söylerse, Allah onun günahlarını yağmurların damlaları, ağaçların yaprakları ve denizlerin köpükleri kadar olsa bile bağışlar.”

Recep ayında İhlas Suresinin 1000 defa veya 10.000 defa okunması müstehaptır.

Recep ayında oruç tutamayanlar her gün yüz defa: “Subhane’l ilahi-l celil, Subhane men la yenbegî’t-tesbîhu illa leh, Subhane’l eazzi’l ekrem, Subhane men lebise’l izze ve huve lehu ehlun” derse Recep ayının oruçlarının sevabını alır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*