Meleklerin İmam Hüseyin’e (a.s) Ağlaması

Melik b. Mukarrin’in bildirdiğine göre İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Ebu Abdullah İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret ettiğiniz zaman zikir ve dua dışında başka bir şey konuşmayın. Doğrusu gecenin ve gündüzün bekçileri olan melekler İmam Hüseyin’in (a.s) kabrinin başında olan melekelerin yanına gelirler. Bekçi melekler onlarla tokalaşırlar ancak onlar çok ağladıklarından cevap vermezler. Bekçi melekler öğlen oluncaya kadar ve de şafak sökünceye kadar beklerler. Sonra onlarla konuşur ve göklerden bazı bilgiler alırlar. Ancak bu iki vakit arasında kesinlikle konuşmazlar ve ağlamaktan ve dua etmekten başka bir şey yapmazlar. Bundan dolayı onları meşgul etmeyin. Siz konuştuğunuz zaman onlar dikkatlerini size verirler.”

Ben dedim ki fedan olayım kim kimden soru sorar. Bekçi melekler mi yoksa İmam Hüseyin’in (a.s) kabri başındakiler mi?”

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu:

 “İmam Hüseyin’in (a.s) kabri başındakiler bekçi meleklerden sorarlar. Çünkü İmam Hüseyin’in (a.s) kabri başındakiler hep oradırlar ama bekçi melekler sürekli inip çıkarlar.”

Ben dedim ki acaba onlar ne soruyorlar?

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu:

“Bekçi melekler göğe çıktıklarında havanın sahibi İsmail’in yanından geçerler bazen de yanında Hz. Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a.s) ve vefat eden imamlar olduğu halde Peygamber’i (s.a.a) görürler. Onlardan bazı sorular ve Kerbela’yı ziyaret eden sizleri sorarlar.” 

“Peygamber (s.a.a), Hz. Fatıma ve İmamlar (a.s) şöyle buyururlar:

“Hüseyin’in ziyaretçilerine müjde verin ve onlar için dualar edin.”

Bekçi melekler ‘onlar bizim sesimizi duymazlar ki nasıl müjde verelim?’ dediklerinde masumlar şöyle buyururlar:

“Allah’ın bereketlerinin onların üzerine olmasını isteyin ve bizim tarafımızdan onlara dua edin. Bunun kendisi müjdedir. Ziyaretlerini bitirdiklerinde onları kanatlarınızla kuşatın ki sizin varlığınızı hissetsinler. Biz onları size emanet ediyoruz. Umarız emanete sahip çıkılır. Eğer onlar Hüseyin’i ziyaret etmede nasıl bir hayır olduğunu bilselerdi ve bundan da insanların haberleri olsaydı ellerine kılıç alıp savaşmak pahasına da olsa ziyaretine gelirlerdi, onun mezarı başına gelmek için mallarını satarlardı.”

Doğrusu Hz. Fatıma (s.a) yanında bin peygamber, bin sıddık, bin şehit ve bir milyon tane mukarreb melek olduğu halde ziyaretçilere baktığında ağlayarak ona yardımda bulunduklarını görünce öyle bir feryat eder ki göklerde bulunan bütün melekler onun sesiyle ağlamaya başlar. Peygamber (s.a.a) yanına gelinceye kadar susmaz. Peygamber ona ‘Ey yavrucuğum! Göklerde olan bütün herkesi ağlattın onları tesbih ve takdisten alıkoydun sakinleş de tekrar tesbih ve takdise başlasınlar. Doğrusu Allah’ın emri her şeyin üstündedir’, der.”

Hz. Fatıma (s.a) sizden İmam Hüseyin’in (a.s) kabrini ziyaret eden herkesi görür ve Allah’tan sizin için her türlü hayrı ister. Öyleyse İmam Hüseyin’in (a.s) kabrini boş bırakmayın. Onu ziyaret etmenin faydaları saymakla bitmez.”

Kamilu’z-Ziyarat s.71

Admin Ehlibeyt

Admin Ehlibeyt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir