Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hz. Ebuzere Vasiyeti -7-

“Ey Ebuzer! Eğer ömrüne ve ne kadar çabuk geçtiğine bakarsan uzun arzulara düşman olursun ve onun kandırmalarına aldanmazsın.

Ey Ebuzer! Dünyada ona yabancı gibi ya da yolcu gibi ol ve nefsini ölülerden say.

Ey Ebuzer! Sabah olduğunda akşamını düşünme (ve kendini akşamı görecekmiş gibi hazırlama) akşam olduğunda da sabahını düşünme (ve kendini sabaha çıkacakmış gibi hazırlama). Hastalanmadan önce sağlığından, ölmeden önce hayatından yararlan ki yarın ölülerden mi sayılacaksın yoksa dirilerden mi bilmiyorsun.

Ey Ebuzer! Dünyaya dalmış bir halde ölmekten sakın ki sana dünyaya (yanlışlarını düzeltmen için) tekrar dönüş izni verilmez, varislerin arkanda bıraktığın (kötü şeylerden dolayı) seni övmezler ve huzuruna vardığı kişi (Allah) seni yaptıklarından dolayı mazur görmez.

Ey Ebuzer! Cehennem ateşinden kaçıp da gaflet uykusunda olanı, (ebedi) cenneti arzulayıp da (amel yapmayıp boş işlere dalanı) görmedim.

Ey Ebuzer! Ömrünün kıymetini bil ve ona karşı parandan daha cimri ol ki zayi etmeyesin.

Ey Ebuzer! Sizlerden her biriniz şunlardan birisiyle karşılaşacaktır; Ya güç elde edip azacak (ve neticede ebedi mutluluktan) mahrum olacak, ya fakir olacak (ve neticede Allah’ı) unutacak, ya hasta olacak (ve neticede kendini düzeltmekten ve ahretine hazırlanmadan aciz) kalacak, ya ölecek (ve neticede ona ibadet yapması ve yaptığı günahlardan tövbe etmek için) mühlet vermeyecek, ya gaipten/gizliden gelen deccalın fitnesini görecek, ya kıyamet kopacak ki kıyamet bütün her şeyden daha büyük ve acıdır.”

Açıklama: Hadiste geçen Deccal, ahir zamanda ortaya çıkacak fitnelerden bir tanesidir. İmam Mehdi’nin zuhurundan önce ortaya çıkacaktır. Hadislerde belirtildiği üzere onun gözü alnının ortasında olacak ve insanları kandıracak ve iman ve inançtan uzaklaştıracak. Elbette bazı büyük âlimler Deccal’ın günümüzdeki televizyon ve bilgisayar olduğunu vurgulamaktadırlar ki binlerce kanal ve milyonlarca site insanları aldatarak onları hak yoldan ve imandan döndürmekte veya onlara ahretini unutturmaktadır. Buna göre neyi izlediğimize ve neye baktığımıza çok dikkat etmeliyiz.

Hz. Ali’den (a.s) Deccal’ın ne zaman ortaya çıkacağı sorulduğunda şöyle buyurdu: “ Onun ortaya çıkmasının bazı belirtileri vardır ki bunlar biri diğerinden sonra ortaya çıkar; İnsanlar namazı önemsemedikleri zaman, emanetlere ihanet ettikleri zaman, yalan söylemeyi helal bildikleri zaman, faiz yiyip rüşvet aldıkları zaman, büyük binalar yaptıkları zaman, dinlerini dünyalarına sattıkları zaman, akraba ziyaretlerini kestikleri zaman, (Allah’ın emir ve yasaklarını gözetmeksizin) nefsani isteklerinin peşinden gittikleri zaman, insanları öldürmeyi basit gördükleri zaman, zülüm yapmayı iftihar bildikleri zaman, yöneticiler günahkar ve kötü ve onların yardımcıları zalim ve hain oldukları zaman, Kuran okuyanlar fasık oldukları (bilip de amel etmedikleri)  zaman, zina, iftira, günah ve isyan açıkta yapıldığı zaman, yalancı şahitlik yayıldığı zaman, Kuran’ları süsleyip camileri altınlarla donattıkları ve yüksek minareler yaptıkları zaman, safları dolu dolu ancak görüşleri farklı olduğu zaman, kadınlar dünyevi istek ve arzulardan dolayı kocalarıyla birlikte ticaret yapmaya (çalışmaya) başladıkları zaman, fasıkların sesi yükseldiği ve dinleyici buldukları zaman……..”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*