Peygamberimiz (s.a.a) ve 12 İmam RAMAZAN ORUCU Hakkında Ne Buyurmuşlardır?

Bilindiği üzere Alevilik; Allah’a, Hz. Muhammed’e, Kur’an’a ve 12 İmama inanmak ve hayatı 12 İmam gibi yaşamaktır. Bundan dolayı biz Aleviler yaşantımızı 12 İmamın buyruk ve yaşantıları doğrultusunda şekillendiririz. Son zamanlarda Ramazan Ayı ve Ramazan Orucu hakkında birçok söz söylenmekte ve birçok görüş ortaya atılmaktadır. Ancak ne var ki herkes kendi şahsi görüşünü ortaya koymaktadır. Oysa bir Alevinin Ramazan Ayı ve Orucuna bakışını belirlemesi için 12 İmamın kapısını çalması ve 12 İmamın Ramazan Ayına ve Orucuna bakışını öğrenmesi gerekir. Bizler başkalarının içine düştüğü hataya düşmeyip, kendi görüşümüzü beyan etmeden kısaca 12 İmam’ın kapısına giderek onların Ramazan Ayı ve Orucu hakkında ne buyurdukları sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Umarız siz değerli canlarımız içinde faydalı olur. Şimdi bakalım Peygamberimiz ve 12 İmam “Ramazan Orucu” hakkında ne buyurmuş

 • Ramazan Ayı Orucu Dinin Temellerindendir:

Şahsın biri İmam Ali’nin (a.s) yanına gelerek ey Müminlerin Emiri!  Kaçınılmaz olan emir ve uyduğum zaman şek ve şüpheye kapılmayacağım şey nedir diye sorunca Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “ Her kim Allah’ın varlığına, birliğine ve ortağı olmadığına, Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet eder ve Allah’ın indirdiği Kur’an’a uyar, namazı kılmanın, zekatı vermenin, Ramazan Orucunu tutmanın, hacca gitmenin, biz Ehl-i Beyt’in velayetine inanmanın, düşmanlarımızdan uzak olmanın ve sarhoş edici her şeyden uzak durmanın gerekliliğine inanır ve ikrar verirse ( o kişi bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş ve şek şüpheden arınmıştır.)”

Başka bir yerde de İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İslam beş temel üzerine kuruludur; Biz Ehl-i Beyti’n Velayeti, Namaz, Zekât, Ramazan Ayı Orucu ve Hac.”

 • Ramazan Orucu Her Müslümanın Boynuna Farzdır:

Konuyla ilgili İmam Musa Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ramazan Ayında Teravih Namazı kılmak bidattir, ancak Ramazan Orucu farzdır.”

 • Ramazan Ayı Orucunu Tutma Başarısını Allah’tan dilemeliyiz;

İmam Cafer Sadık’tan (a.s) nakledildiğine göre şöyle buyurmuştur: “ Ramazan Ayı geldiği zaman şöyle dua edin; Allah’ım doğrusu Ramazan Ayı girdi ve sen onun orucunu bizlere farz kıldın ve onda Kur’an’ı insanlara yol gösterici ve hakkı batıldan ayırmanın açık delilleri olarak indirdin. Allah’ım bu ayın orucunu tutabilmemiz için bizlere yardım et. Orucu bizden kabul buyur, onda bizi salim kıl, onu bizim günahlarımızdan koru (yani; Ramazan Ayında günah işlemeyelim), ve senden gelen kolaylıkla ona uyalım (Oruç tutalım). Gerçekten sen her şeye kadirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

 • Ramazan Ayında Şeytanlar Zincire Vurulur:

İmam Muhammed Bakır (a.s) Allah’ın Resulünün (s.a.a) insanlara yönelerek şöyle buyurduğunu nakletmiştir; “Ey insanlar! Ramazan Ayının hilali gözüktüğü zaman azılı Şeytanlar zincire vurulur, gök kapıları, cennet kapıları ve rahmet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır, dualar kabul olur.”

 • Ramazan Ayı Geçmişi Telefi Etme Ayıdır:

İmam Rıza (a.s) babaları imamlarımız kanalıyla Peygamberimizin (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Gerçekten Ramazan Ayı yüce bir aydır. Allah bu ayda iyilikleri kat kat artırır, günahları yok eder ve dereceleri yükseltir. Her kim bu ayda sadaka verirse Allah onu bağışlar. Her kim elinin altında bulunanlara iyilik ederse Allah onu bağışlar. Her kim bu ayda ahlakını güzelleştirirse Allah onu başılar. Her kim bu ayda öfkesini kontrol ederse Allah onu bağışlar. Her kim bu ayda akraba ziyaretinde bulunursa Allah onu bağışlar.”

Ardından Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Doğrusu sizin bu ayınız diğer aylar gibi değildir. Size yöneldiğinde bereket ve rahmetle gelir, sizden yüz çevirdiğinde günahlarınızın bağışlanmasıyla gider. Bu ay iyiliklerin kat kat artma ayıdır, hayır amellerin kabul olma ayıdır. Sizden her kim Aziz ve Celil Allah için iki rekât sünnet namaz kılsa Allah onu bağışlar.”  “Doğrusu gerçekten bedbaht olan kişi bu ay bittiğinde günahları bağışlanmayandır. Çünkü böyle kişi Kerim Rabbin mükâfatıyla iyilik yapanların kurtuluşa erdikleri zaman zarar edecektir.” 

 • Ramazan Ayı Bereket Ayıdır:

Mismei adındaki şahıs şöyle nakletmiştir: İmam Cafer Sadık (a.s) Ramazan Ayı girdiği zaman çocuklarına şöyle nasihat ederdi; “ (Oruç tutarak) bu ayda nefisleriniz için çaba gösterin. Çünkü bu ayda rızıklar dağıtılır, ömürler yazılır, hacca gideceklerin listesi belirlenir ve bu ayda öyle bir gece (Kadir Gecesi) vardır ki onda amel işlemek bin aydan daha hayırlıdır.”

 • Ramazan Ayının Saygınlığını Gözetmek Gerekir:

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ramazan demeyin. Belki “Ramazan Ayı” deyin. Sizler Ramazan Ayının ne (gibi bir saygınlığa sahip) olduğunu bilmiyorsunuz.”

Saad isimli şahıs şöyle naklediyor: Biz İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) yanında sekiz kişiydik. Ramazandan konu açıldı. İmam şöyle buyurdu; Bu Ramazan, Ramazan geldi, Ramazan bitti demeyin. Çünkü gerçekten de Ramazan Allah’ın isimlerinden bir isimdir. (Bundan dolayı) Gelmez ve gitmez.. Gelip gidici olan şey yok olan şeydir. (Ancak Ramazan bakidir.) Belki “Ramazan Ayı” diye hitap edin.”

 • Ramazan Ayı ve Ramazan Orucu Hz. Ali’nin Vasiyetidir:

Hz. Ali (a.s) İmam Hasan ve Hüseyin’e yaptığı vasiyetinin bir bölümünde şöyle buyurmuştur: “Allah için, Allah için Ramazan Ayını gözetin. Çünkü Ramazan Orucu insanı (cehennem) ateşinden koruyan bir kalkandır.”

 • Ramazan Ayında İnsan Kendine Çeki Düzen Vermelidir:

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah sana merhamet etsin bil ki; Ramazan Ayının hürmeti diğer aylardan farklıdır. Çünkü Allah onu seçti, ona fazilet bahşetti ve onda “Kadir Gecesini” kararlaştırdı. Kadir Gecesinde yapılan ameller Kadir Gecesinin içinde olmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Öyleyse (Ramazan ayında oruç tutarken) gözlerinizi haramdan koruyun, uzuvlarınızı Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak tutun, bol bol Kur’an okuyun, Subhanellah, La ilahe İllallah deyin ve Allah’ı çokça anın, gücünüz yettiği oranca gece gündüz Allah’ın elçisine salat vesselam gönderin. Oruçlu olduğunuz günler, oruçsuz olduğunuz günler gibi olmasın.”

 • Ramazan Amel ve Günahlardan Arınma Ayıdır:

Hz. Muhammed (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “ Her kim Ramazan Ayına ulaşır gündüzlerini oruçla, gecelerini zikir ve ibadetle geçirir, iffetini ve dilini (haramlardan korur), gözünü yasak bakışlara kapatır ve insanlara eziyet etmezse, annesinden doğduğu ilk günkü gibi günahlarından arınır.” Peygamberimize (s.a.a) ne güzel söz buyurdunuz denilince (yerine getirilmesi) ne kadar zor şartlar diye karşılık vermiştir.

 • Ramazan Ayında İftar Vermek Çok Sevaptır:

İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim “Ramazan Ayında” bir mümine iftar verirse, Allah bunun karşılığında ona mümin bir köleyi azat etme sevabı yazar. Her kim Ramazan ayının tamamında iftar verirse Allah bunun karşılığında ona 300 mümin köleyi azat etme sevabı yazar ve bu sayede Allah katında makbul duası vardır.

 • Ramazan Ayı Paylaşma ve Fedakârlık Ayıdır:

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dedem İmam Zeynel Abidin oruç tuttuğu zaman bir koyun kestirip parçalatır ve pişirtirdi. Akşam olunca onu tencerelere boşaltır ısıtırdı öyle ki kokusu etrafa yayılırdı. Ardından bunu filan komşuya, şunu falan komşuya verin diye bitinceye yemeği tabaklara doldururdu. Ardından kendisi için ekmek ve hurma getirirlerdi ve bu onun akşam yemeğiydi. Allah’ın selamı O’na ve Âli’ne olsun.”

 • Ramazan Orucu Sadece Aç ve Susuz kalmak Değildir:

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Oruç insanın sadece yemek ve içmekten sakınması değildir. İnsanın dilini, eli-ayağını ve bütün uzuvlarını boş ve batıl şeylerden Ramazan Ayında korumasıdır.”          

İmam Muhammed Bakır (a.s) Peygamberimizin (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Bu Ramazan Ayıdır. Her kim gündüzlerini oruç tutarak ve gecelerini de ibadetle geçirir, karnını ve göbek altının iffetini korur ve dilini tutarsa bir ayın bitip başka yeni bir ayın başlaması gibi günahlarından arınır.”

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ramazan Ayı girdiğinde İmam Zeynel Abidin (a.s) dua, tesbih ve istiğfar dilemenin dışında konuşmazdı. Orucunu iftar ettiği zaman şöyle dua ederdi: “ Allah’ım eğer (günahkar kulunu) bağışlamayı dilersen bağışlarsın.”

 • Ramazan Ayının her Gecesi Cehennemden kurtuluş beratı Vardır.

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “ Ramazan Ayının her gecesinde Allah Azze ve Celle’nin cehennem ateşinden kurtardığı kişiler vardır.

 • Ramazan Ayı Dua ve Tövbe Ayıdır:

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ramazan Ayında bol bol bağışlanma dileyin ve dua edin. Duaya gelince onun sayesinden belalar sizden uzaklaştırılır, bağışlanma dilemeye gelince o günahlarınızı yok eder.”

Buna göre kesinlikle Ramazan Orucunu inkar etmemeliyiz, Oruç tutmamak günah ise orucu bilinçli bir şekilde inkar (orucun dinin vecibelerinden biri olduğunu bildiği halde inkar etmek) dinden çıkmaya kadar insanı götürür. Ramazan Orucunu inkar Kur’an’ı inkar etmektir, Ramazan Orucunu inkar Hz. Muhammedin dinini alaya almaktır, Ramazan Orucunu inkar 12 İmamı yolundan başka yol tutmaktır.

Diğer taraftan insanın başkalarının oruç tutarak işlediği hata ve günahları kendi kabahatine özür olarak getirmesi de oruç tutmamanın bahanesi değildir. Herkes yaradanın huzurunda kendi hesabını kendisi verecektir.

Yukarıda naklettiğimiz gibi 12 İmam buyruklarında nasıl oruç tutulması gerektiğini bizlere açıklamışlardır.

Buna göre her Müslüman Alevi Ramazan Orucunu Allah’ın bir emri, Hz. Muhammed’in (s.a.a) dininin bir vecibesi ve 12 İmamın yolunun gereği olarak kabul etmeli. İkinci aşamada da elinden geldiği kadar bunu uygulamalıdır. Yani oruç tutmaya çalışmalıdır.

Bundan dolayı şöyle sesleniyoruz:

Ey herhangi bir mazereti olmadığı halde oruç tutmayan kardeşim. Tutup tutmamak sana kalmış ancak senden ricamız her şeyden önce Ramazan ayı hakkında Peygamberimiz ve 12 İmamdan gelen hadislere ve buyruklara bir bak, Ramazan Ayının orucunu tutmamakla neler kaybettiğini gözden geçir. Belki bu seni şevke getirir ve bu sayede tutarsın. Çünkü nakledildiğine göre Peygamberimiz buyurmuştur: “Eğer insanlar Ramazan Ayının ne olduğunu bilselerdi yılın tamamının Ramazan olmasını isterlerdi.”

Allah hepimize 12 İmam gibi inanmayı ve inandığımız şekilde 12 İmam gibi yaşamayı nasip eylesin! Çünkü inanmak güzel ancak inandığın gibi yaşamak daha güzel.

Kaynaklar: El-Kafi; Bihar’ul Envar; Tehzip, İstibsar…

Özgür ARAPOĞLU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*