Allah’a İnanmak Hususunda İmam Ali Rıza’dan (a.s) Bir Hikaye

Sekizinci İmam Hz. Rıza’nın (a.s) hizmetçisi Muhammed b. Abdullah-i Horasanî şöyle anlatır:

İmam Rıza (a.s), huzurunda oturan bir grup insanla sohbet ediyordu. Bu esnada Allah’ı inkâr edenlerden biri geldi.

İmam Rıza (a.s) ona hitapla şöyle buyurdu:

— Eğer sizin dediğiniz gibi Allah, peygamber, hesap ve kitap meselesi yoksa -ki mutlaka vardır-, bizim namaz, oruç, zekât ve imanımızın bize bir zararı olacak mı?

Adam susup kaldı.

İmam sözlerinin devamında şöyle buyurdu:

— Ama eğer bizim dediğimiz -kesinlikle Allah, din, ahiret ve kıyamet vardır- gerçekleşirse, o zaman siz bedbaht ve helâk olmaz mısınız?

(Belli ki, bu dünya ötesinde bir âlemin var olabileceğini düşünen herkes, bedbaht ve helâk olmamak için aklın hükmüne uyarak dine inanmalı ve onun emir ve yasaklarını hayatına yansıtmalıdır.)

İnkârcı:

— Sizin inandığınız Allah nasıl ve nerededir?

İmam:

Soru şeklin yanlıştır senin. Çünkü Allah, mekânı olmaksızın, mekânı yarattı ve niteliği olmaksızın, niteliği yarattı. Allah bu tür sorularla tanınamaz; O, duyu organlarının hiçbiriyle algılanamaz ve hiçbir şeyle de kıyaslanamaz.

İnkârcı:

— Eğer duyuların hiçbiriyle algılanamıyorsa, demek ki öyle bir şey yoktur.

İmam:

— Ne kadar da dar görüşlüsün! Duyuların Allah’ı algılamaktan âcizdir diye O’nun ilâhlığını inkâr mı edeceksin?! Oysa biz, Allah’ı idrak etmekteki âciz ve güçsüzlüğümüzü görünce, O’nun kesinlikle rabbimiz ve ilâhımız olduğuna inanıyoruz.

İnkârcı:

— Allah ne zaman var oldu?

İmam:

— Allah’ın ne zaman olmadığını sen söylersen ne zaman olduğunu ben söyleyeceğim. (Yani Allah, zaman öncesi var olup zamanı da O yaratmıştır.)

İnkârcı:

— Allah’ın varlığını kanıtlayan delil nedir?

İmam:

— Kendime bakıyorum, bedenimin uzunluk ve genişliğine ne bir şey ekleyebiliyor ne de bir şey azaltabiliyorum; sağlık ve hastalığım hususunda da elimden bir şey gelmiyor (hasta olduğum zaman iyileşmek istesem bile bu, benim isteğimle olmuyor). Ayrıca güneşin, yıldızların, yerin, göğün, kısaca evrenin düzenini görüyor neticede hem bedenimin hem de evrenin, bilgi ve kudret sahibi bir yaratıcısı olduğunu anlıyorum.[1]


[1]– Usûl-i Kâfi, c.l, s.78 (özet olarak)

Admin Ehlibeyt

Admin Ehlibeyt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir