İmam Ali’nin Menkıbeleri (1)

Habbetu’l-Uranî, Hz. Ali (a.s) kanalıyla Hz. Peygam- ber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakleder:

Ben ilklerin ve sonların efendisiyim ve ey Ali; benden sonra sen, yaratılmışların efendisisin. Bizim ilkimiz(1) aynı sonuncumuz gibidir, sonuncumuz da ilkimiz gibidir.(2)


  1. Benzer bir hadiste de Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ali b. Ebu Talib, benden sonra Allah Teâlâ’nın yarattığı en faziletli kimsedir.”
    1. Yine İmam Ali (a.s) için şöyle buyurmuştur: “Evvelinden ahirine kadar yerlerde ve göklerde bulunanların en hayırlısı Ali’dir. O, sıddıkların ve vasilerin efendisidir, muttakilerin imamıdır ve alnı nurluların önde- ridir.” (Âmilî, İsbâtu’l-Hudât, c. 3, s. 254)
    1. Başka bir hadiste de İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurmuş- tur: “İtaat etme, hüccet olma, helal ve haramları belirleme hususunda hepimizi aynı bilmediği sürece, bir kulun imanı kâmil olmaz. Tabi, Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ali’nin (a.s) faziletleri yerindedir.” (Meclisî, Bihâ- ru’l-Envâr, c. 25, s. 360)
    1. Meclisî, Bihâru’l-Envâr, c. 25, s. 360; Âmidî, Gâyetu’l-Merâm, c. 6, s. 173.
Admin Ehlibeyt

Admin Ehlibeyt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir