Neden Yezit İmam Hüseyin’den (A.S) Biat Almada Israrlıydı?

İmam Hüseyin (a.s) Müslümanlar arasında önemli ve büyük bir şahsiyetti ve halkın yanında önemli bir konumda bulunuyordu.  O, Peygamberin (s.a.a) torunuydu ve herkes Peygamberin (s.a.a) ona karşı olan ilgi ve alakasından haberdardı.  Hazreti Muhammed (s.a.a) onun hakkında şöyle buyurmuştu:

“Hüseyin bendendir ben de Hüseyin’denim.”

Eğer İmam Hüseyin (a.s) Yezide biat etmiş olsaydı, Hicaz, Irak ve Yemen’de bulunan halkların büyük bir çoğunluğu da Yezid’in hükümetini kabul etmiş ve biat etmiş olacaktı. Buna ek olarak Yezit istediği her işi yapabilecekti, İmamın onayına dayanarak her türlü doğru ve yanlış kararları alması mümkündü.

Medine valisi İmam Hüseyin’i (a.s) Yezidi biat etmek için davet ettiğinde o Hazret şöyle buyurdu:

“Biz Peygamberin Ehlibeyt’iyiz ve Yezit günahkâr, içki içen ve insan öldüren bir şahsiyettir.  O Müslümanlara yönetici olmaya layık değildir.  Benim gibi birisi onun gibisine biat etmez.” 

 İmam Hüseyin (a.s) Abdullah B. Zübeyir’le Medine’de yaptığı görüşmede ona şöyle buyurdu:

 “Ben kesinlikle Yezid’e biat etmeyeceğim.  Kardeşimden sonra hükümet benim hakkımdır.  Muaviye kardeşim Hasan’la yönetimi kendisinden sonra çocuklarına bırakmayacağı hususunda anlaştı ancak o sözünde durmadı.  Acaba ben Yezid’e biat mı edeyim? Oysa ki o yozlaşmış, günah işleyen, içki içen, köpeklerle oynayan, maymunlarla vakit geçiren ve Peygamberin Ailesine kalbinde kim besleyen biridir. Allah’a andolsun böyle bir şeyi yapmayacağım.”

KaynaK: Hüseyin’in Günü 18-19

Admin Ehlibeyt

Admin Ehlibeyt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir